Sökning: "Kluster"

Visar resultat 1 - 5 av 338 uppsatser innehållade ordet Kluster.

 1. 1. Erektil dysfunktion efter prostatektomi – medelålders mäns upplevelser

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Tobias Andersson; Malin Steinhof; [2019-06-28]
  Nyckelord :Prostatektomi; erektil dysfunktion; prostatacancer; sexualitet; självuppfattning; upplevelser; maskulinitet och medelålders män 45–65 år;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen som drabbar män i hela världen och sjukdomen förväntas öka i Sverige. Ett kirurgiskt behandlingsalternativ är prostatektomi då hela prostatakörteln avlägsnas. En vanlig komplikation av prostatektomi som kan uppstå postoperativt är erektil dysfunktion. LÄS MER

 2. 2. A Cluster Analysis of Stocks to Define an Investment Strategy

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sarah Bjärkby; Sofia Grägg; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis investigates the possibilities of creating an investment strategy by performing a cluster analysis on stock returns. This to provide a diversified portfolio, which has multiple advantages, for instance that the risk of the investment decreases. LÄS MER

 3. 3. Word2vec2syn : Synonymidentifiering med Word2vec

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Statistik och maskininlärning

  Författare :Tove Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Word2vec; synonym identification; vector space model; word vectors; cosine similarity; Word2vec; synonymidentifiering; vektorrymdsmodell; ordvektorer; cosinuslikhet;

  Sammanfattning : Inom NLP (eng. natural language processing) är synonymidentifiering en av de språkvetenskapliga utmaningarna som många antar. Fodina Language Technology AB är ett företag som skapat ett verktyg, Termograph, ämnad att samla termer inom företag och hålla den interna språkanvändningen konsekvent. LÄS MER

 4. 4. Från centrum till lerig åkermark - En kvalitativ undersökning av kontorsverksamheternas lokaliseringsbeslut i Hyllie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emmie Ekholm; Ann Lindoff Ånäs; Monica Moussa; [2019]
  Nyckelord :Lokaliseringsbeslut; Kluster; Agglomerationsekonomier; Bid-rent teorin; Banksektorn; Location decisions; Clusters; Agglomeration economies; Bid-rent theory; Banking sector;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker bakomliggande faktorer till lokaliseringsbeslut när kontorssektorn väljer att etablera sig utanför stadens centrum. Vi analyserar hur företagen resonerar och vilka faktorer som påverkar deras beslut. LÄS MER

 5. 5. Flow Optimisation for Improved Performance of a Multivariant Manufacturing and Assembly Line

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Alexander Sævar Guðbjörnssonn; Haider Mohammed Yassin; [2019]
  Nyckelord :Value Stream Map; Spaghetti Diagram; Discrete Event Simulation; Waste; Cycle Time; Lean Philosophy;

  Sammanfattning : Stoneridge, Inc. is an independent designer and manufacturer of highly engineered electrical and electronic components, modules and systems principally for the automotive, commercial vehicle, motorcycle, agricultural and off-highway vehicle markets. A subsidiary of Stoneridge, Inc. is the company Stoneridge Electronics. LÄS MER