Sökning: "Klusteranalys"

Visar resultat 1 - 5 av 139 uppsatser innehållade ordet Klusteranalys.

 1. 1. Comfort and Security, But at What Cost? : A Study Using a Metric – Based Conjoint Analysis to Estimate the Willingness to Pay for Bundled Smart Home Technology

  Master-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :William Hultström; Axel Bjöörn; [2022]
  Nyckelord :Smart Home; Smart Home Technology; SHT; Conjoint Analysis; Smarta Hem; Smarta Hem Teknologi; SHT ; Conjoint Analysis;

  Sammanfattning : The presence of Smart Technology is becoming more prevalent in our homes with the rise of the Internet of Things. Although this technology is said to ease everyday chores and make our homes safer, the adoption has been slower than first anticipated by researchers. LÄS MER

 2. 2. Predicting Quality of Experience from Performance Indicators : Modelling aggregated user survey responses based on telecommunications networks performance indicators

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Christian Vestergaard; [2022]
  Nyckelord :Quality of Experience; Telecommunication; Regression; Long Short Term Memmory; Clustering; K-means; Gaussian Mixture Models; Användarupplevelse; Telekommunikation; Regression; Long Short Term Memmory; Klusteranalys; K-means; Gaussian Mixture Models;

  Sammanfattning : As user experience can be a competitive edge, it lies in the interest of businesses to be aware of how users perceive the services they provide. For telecommunications operators, how network performance influences user experience is critical. To attain this knowledge, one can survey users. LÄS MER

 3. 3. Förändringsmotstånd utifrån medarbetarnas perspektiv : En kvantitativ fallstudie på ett tillverkningsföretag

  Kandidat-uppsats, Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

  Författare :Tarek Fudly; Nemanja Stefanov; [2021]
  Nyckelord :Resistance to change; Organization; Communication; Participation; Motivation; Förändringsmotstånd; Organisation; Kommunikation; Delaktighet; Motivation;

  Sammanfattning : Förändringar sker ständigt i en mängd olika organisationer av en mängd olika anledningar. Både externa och interna faktorer ställer krav på att organisationen måste genomföra förändringar som inte alltid genomförs utan hinder och motstånd. LÄS MER

 4. 4. Design Of Smart Toothbrush : For cause-and-effect studies

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för maskinteknik

  Författare :Yosur Issa; Johan Gauffin; [2021]
  Nyckelord :BBT; Ovulation; Smart toothbrush; Data analysis; Product design.; Basal kroppstemperatur; Ägglossning; Smart tandborste; Maskininlärning; Produktdesign.;

  Sammanfattning : Genom åren har det funnits en marknad för att förhindra samt öka chanserna att bli gravid. Individer har vänt sig till appar för hjälp, där syftet har varit att öka individenskunskap om när fertilitetfönstret sker under cyklens gång. Fertilitetfönstret kan upptäckas genom olika metoder. LÄS MER

 5. 5. Bildklassificering med optimal transport: Wassersteinavstånd och klusteranalys

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för teknikvetenskap (SCI)

  Författare :Björn Bergquist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Målet med denna studie var att förstå om och hur optimal transport kan användas för bildklassificering samt att identifiera metodens egenskaper vid denna tillämpning. Med framtagna Wassersteinavstånd var sedan målet att utföra en klusteranalys av datan med spektral klustring. LÄS MER