Sökning: "Klustring"

Visar resultat 1 - 5 av 94 uppsatser innehållade ordet Klustring.

 1. 1. Parameterskattning av spatiala klusterprocesser med en inblick i nervdata

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för matematiska vetenskaper

  Författare :Hanna Ekelund; Elsa Helle; Lirim Kadriu; Casper Opperud; Hanna Skytt; Samuel Thorén; [2020-07-01]
  Nyckelord :diabetesneuropati; minimum contrast-metoden; Monte Carlo-simulering; parkorrelationsfunktionen; Ripleys K-funktion; spatiala punktmönster; thomasprocessen.;

  Sammanfattning : Ny teknik har lett till möjligheten att ta fram detaljerade bilder på nerverna i ytterhudenmed hjälp av mikroskopi, vilket i sin tur avslöjat olika detaljer kring fördelningen av nervfibrer.Hos patienter med olika former av neuropati har det kunnat uttydas en större grad av klustringför nervtrådsändarna, jämfört med hos friska individer. LÄS MER

 2. 2. Designing an Interactive tool for Cluster Analysis of Clickstream Data

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion; Uppsala universitet/Avdelningen för visuell information och interaktion

  Författare :Sara Collin; Ingrid Möllerberg; [2020]
  Nyckelord :Hierarchical clustering; Unsupervised learning; User segmentation; Cluster visualization; Interactive tool; Cluster analysis; Clickstream; Interface design; Hierarkisk klustring; Användarsegmentering; Klustervisualisering; Interaktivt verktyg; Klusteranalys; Klickström; Gränssnittsdesign;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to develop an interactive tool that enables identification of different types of users of an application based on clickstream data. A complex hierarchical clustering algorithm tool called Recursive Hierarchical Clustering (RHC) was used. LÄS MER

 3. 3. Identifiering av områden med förhöjd olycksrisk för cyklister baserad på cykelhjälmsdata

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Johannes Roos; Sven Lindqvist; [2020]
  Nyckelord :Klustring; DBSCAN; clustering;

  Sammanfattning : Antalet cyklister i Sverige väntas öka under kommande år, men trots stora insatser för trafiksäkerheten minskar inte antalet allvarliga cykelolyckor i samma takt som bilolyckor. Denna studie har tittat på cykelhjälm-tillverkaren Hövdings data som samlats in från deras kunder. LÄS MER

 4. 4. VAE-clustering of neural signals and their association to cytokines

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Aram Eskandari; [2020]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; variational autoencoder; cytokines; VAE-clustering; neuron signals; Statistik; tillämpad matematik; variational autoencoder; cytokiner; VAE-klustring; nervsignaler;

  Sammanfattning : In this thesis we start by reproducing previous experiments by Zanos et al., where they have shown that it is possible to associate neural signals with specific cytokines. LÄS MER

 5. 5. Deep Scenario Generation of Financial Markets

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Filip Carlsson; Philip Lindgren; [2020]
  Nyckelord :Variational Autoencoder; Generative Models; Latent Space; Dimensionality Reduction; Unsupervised Learning; Clustering; VAE-Clustering; Scenario Generation; Market Regime; Variational Autoencoder; generativa modeller; latent rum; dimensionsreducering; klustring; scenario generering;

  Sammanfattning : The goal of this thesis is to explore a new clustering algorithm, VAE-Clustering, and examine if it can be applied to find differences in the distribution of stock returns and augment the distribution of a current portfolio of stocks and see how it performs in different market conditions. The VAE-clustering method is as mentioned a newly introduced method and not widely tested, especially not on time series. LÄS MER