Sökning: "Klyvning"

Visar resultat 1 - 5 av 30 uppsatser innehållade ordet Klyvning.

 1. 1. Spårning - en medeltida klyvteknik

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Alexander Engelmark; [2019-05-08]
  Nyckelord :Cleaving; Craft knowledge; Hewing; Medieval craft technique; Reconstruction; Tacit knowledge; Klyvning; Hantverksvetenskap; Spårning; Rekonstruktion; Tyst kunskap; Sprätthuggning;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Bygghantverk, Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet.... LÄS MER

 2. 2. Klyvning och stämpelskatt : I vilken utsträckning används klyvning för att undvika stämpelskatt?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad, GIS

  Författare :David Kelly; Joakim Persson; [2018]
  Nyckelord :partition; tax planning; tax liability; stamp duty.; klyvning; skatteplanering; skatteplikt; stämpelskatt.;

  Sammanfattning : Vid förvärv av en fastighet kan det vara aktuellt att använda klyvning för att genomföra en överlåtelse istället för en traditionell överlåtelse. Genom detta förfarande kan stämpelskatt undvikas. En liten andel av en fastighet förvärvas till marknadsmässigt pris och stämpelskatt betalas för förvärvet. LÄS MER

 3. 3. Behandling med eculizumab vid katastrofalt antifosfolipidsyndrom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Jennifer Cronin; [2018]
  Nyckelord :eculizumab; off-label use; antiphospholipid syndrome; catastrophic antiphospholipid syndrome; case report;

  Sammanfattning : Bakgrund: Eculizumab (Soliris) r en monoklonal antikropp som r riktad mot C5 i komplementsystemet. Bindning av eculizumab till C5 frhindrar proteinets klyvning och drmed ocks aktivering. Eculizumab r godknt fr behandling av atypiskt hemolytiskt uremiskt syndrom och paroxysmal nokturn hemoglobinuri. LÄS MER

 4. 4. Atypiskt terminalt komplementkomplex : Kvantifiering av in vivo-nivåer av atypiskt terminalt komplementkomplex under normala och patofysiologiska betingelser

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Lisa Classon; [2018]
  Nyckelord :C5; C5a-neoepitop; Komplementsystemet; pH; Sandwich ELISA; TCC;

  Sammanfattning : Slutsteget i immunförsvarets komplementaktivering innefattar en klyvning av komplementprotein C5, till C5a och C5b, vilket initierar bildandet av terminalt komplementkomplex (TCC) som i form av membran-attack-komplex (MAC) bildar cytotoxiska porer i bland annat gramnegativa bakterier. Bildandet av MAC kan blockeras av endogena regulatorer och TCC frisätts då som ett lösligt komplex, sC5b-9, i plasma. LÄS MER

 5. 5. Säkerhetsanordningar och skadebild vid användande av vedklyvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Department of Forest Biomaterials and Technology (from 131204)

  Författare :Joakim Borg; [2018]
  Nyckelord :vedhantering; kilklyv; skruvklyv; olycksbild;

  Sammanfattning : Olycksstatistiken visar att risken för att skada sig är högre vid självverksamt skogs-bruk än vid professionellt skogsbruk och vedhantering står för en betydande del av skadorna. Vedhanteringen består av olika delmoment och av dessa står klyvning för stor andel av skadorna. LÄS MER