Sökning: "Knowledge Preservation"

Visar resultat 1 - 5 av 127 uppsatser innehållade orden Knowledge Preservation.

 1. 1. THE 200-YEAR CRAFTSMAN - Preserving Cultural Heritage and Garden Craftsmanship in Kyoto, Japan.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Fabian Gunnarsson; [2020-10-12]
  Nyckelord :Garden Craftsmanship; Knowledge Preservation; Japanese Garden; Japan; Kyoto; Murin-an; Ueyakato Landscape; Place of Scenic Beauty; Participant Observation;

  Sammanfattning : This thesis cover the process and results of a case study that was made in Kyoto, Japan in 2019. The intention is to produce an example of how cultural heritage preservation in a culturally important garden might be conducted, with focus on knowledge preserving and sharing. LÄS MER

 2. 2. ATT BEVARA, ANVÄNDA OCH UTVECKLA SOM VERKTYG OCH MÅL: En studie av de nationella målen för kulturmiljöarbetet i förhållande till den kommunala planeringen

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Clara Bodin; [2020-08-05]
  Nyckelord :national goals for cultural environmental work; development; conservation; municipal planning; cultural environment work;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot bebyggelseantikvarisk verksamhet 2018, 180 hpGrundnivå2018:06.... LÄS MER

 3. 3. ATT BEVARA DET SOM INTE KAN BEVARAS Konservering av levande material i modern konst Linn Björklund

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Linn Björklund; [2020-08-05]
  Nyckelord :conservation; ephemeral; contemporary art; biosphere; living organisms; artist interview;

  Sammanfattning : Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvårdmed inriktning mot konservering 2020, 180 hpGrundnivå2020:23.... LÄS MER

 4. 4. Efforts for eutrophication mitigation on the Santa Lucía River Basin: farmers’ experiences, attitudes and motivations

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Juan Hordenana; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Development; Eutrophication; Mitigation; Best Management Practices; Farmers; BMP adoption;

  Sammanfattning : Anthropogenic eutrophication has become an issue of foremost importance in water bodies all around the globe. Nutrients coming from agricultural activities have been identified as one main contributor to this problem. Technologies and inovations (Best Management Practices, BMPs) have been designed for mitigating agricultural impact on water bodies. LÄS MER

 5. 5. Det industriella kulturarvet : en studie i hur industriarvet värderas, skyddas och bevaras med exempel från kulturreservatet Stabergs bergsmansgård

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Tintin Björnfot Larsson; [2020]
  Nyckelord :plats; landskap; kulturmiljö; kulturhistoria; landskapsanalys;

  Sammanfattning : I denna uppsats redogör jag för vad det industriella kulturarvet i Sverige innebär och dess relation till oss människor. Jag redogör också för hur värderingen av det industriella kulturarvet går till, hur det skyddas och hur det bevaras. LÄS MER