Sökning: "Knowledge sharing"

Visar resultat 1 - 5 av 827 uppsatser innehållade orden Knowledge sharing.

 1. 1. Patienters upplevelser av att vårdas i flerbäddsal på sjukhus. En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Joanna Hintze; Danielle Mattsson; [2020]
  Nyckelord :experience; health care; hospital; multi-bed room; patient;

  Sammanfattning : Bakgrund: Hur patienter påverkas av att dela sal är ett ämne som är relevant för sjuksköterskor som arbetar på sjukhus med flerbäddsalar. För att kunna ge en personcentrerad vård utifrån individuella behov behövs kunskap om patienters upplevelser av att dela sal. LÄS MER

 2. 2. Ethnic diversity and knowledge sharing: an organisational perspective

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Fiza Khurram; Maria Giangiulio; [2020]
  Nyckelord :Sustainability; Diversity; Ethnicity; Knowledge; Shared Knowledge;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Knowledge Sharing Process in Organisations: An Integrative Framework

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Alexandra Gehrke; Md Mehadi Hasan; [2020]
  Nyckelord :Knowledge; knowledge sharing; knowledge sharing process;

  Sammanfattning : Aim: Knowledge sharing in an organisation is a vital element of knowledge management that organisations deal with. A major challenge that organisations face today is to find skilled labour and to keep them within the organisation. LÄS MER

 4. 4. Existentiellt lidande i sen palliativ fas : En systematisk litteraturstudie utifrån vårdpersonals erfarenheter

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Annelie Hjelm; Patrik Svedling; [2020]
  Nyckelord :caring; death; hope; human-to-human relationship; meaningfulness; responsibility; ansvar; döden; hopp; mellanmänsklighet; meningsfullhet; vårdande;

  Sammanfattning : Bakgrund: När patienter vårdas i sen palliativ fas är existentiellt lidande något som kan drabba patienterna oavsett om de vårdas på vårdavdelningar, genom hemsjukvård eller på specialiserad palliativ vårdavdelning. Detta kan innebära att de behöver få stöd och lindring i sitt existentiella lidande av vårdpersonalen då existentiella behov ska bli mötta för att dessa patienter ska erhålla en god livskvalitet. LÄS MER

 5. 5. Deconstructing Organizational Learning : How knowledge is retained, reused and forgotten

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Oskar Finnström; Jakob Gustafson; [2020]
  Nyckelord :Organizational Learning; Organizational Unlearning; Organizational Memory; Organizational Forgetting; Organisatoriskt lärande; Organisatoriskt minne; Organisatoriskt glömmande;

  Sammanfattning : This study set out with the purpose of gaining an understanding for how organizational learning occurs, and how the knowledge gained is retained, and perhaps forgotten. To this end a case study of a Swedish ski school was conducted. The top management team of the organization was interviewed, and data in the form of internal documents was gathered. LÄS MER