Sökning: "Knut Andersson"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Knut Andersson.

 1. 1. "Man slår knut på sig själv" : En kvalitativ studie om socialsekreterares upplevelse av handlingsutrymme

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Camilla Andersson; Rebecka Hellgren; Emma Isfeldt; [2019]
  Nyckelord :socialsekreterare; handlingsutrymme; beslutsfattande; gräsrotsbyråkrati;

  Sammanfattning : För en socialsekreterare innebär handlingsutrymmet ett visst mått av självbestämmande i sin yrkesutövning. Socialsekreterare förväntas i sitt yrke hantera komplexa situationer och svåra bedömningar. De ska i bedömningar och beslut utgå från klienten samtidigt som de ska förhålla sig till organisationens ramar. LÄS MER

 2. 2. Den viktiga historien : Historiesyn och historiemedvetande i studentexamensuppsatser från åren 1877 och 1929.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Edvin Matsson; [2015]
  Nyckelord :history didactics; view of history; consciousness of history; high school students in 1877 and 1929; ideal-types.;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to identify and analyse the view and consciousness of history present in essays written by Swedish high school students in 1877 and 1929. A theoretical framework was established in order to accomplish this, based on the theories of Peter Aronsson and Jörn Rüsen (through Lars Andersson Hult) that defines consciousness of history through a matrix that expresses a progression as well as a scaling complexity. LÄS MER