Sökning: "Knut Jakobsson"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Knut Jakobsson.

  1. 1. ”Allt jag gör är återskapande av makt” : Konfliktytor mellan sexualitet och feminism hos feministiska män

    Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för genus, kultur och historia

    Författare :Knut Jakobsson; [2009]
    Nyckelord :Feminism; män; feministisk aktivism; manlighet; maskulinitet; livspolitik; identitet; radikalfeminism; queer; sexualitet; heterosexualitet; bisexualitet; sexuell praktik; genus; kön; patriarkat;

    Sammanfattning : This essay is about conflicts between feminist theory and lived male sexuality. By interviewing four male feminist identified young activists this studie examines how these men solve potential conflicts between sexual desires and feminist ideals and how their identitiesare created with regards to feminist theory. LÄS MER