Sökning: "Knutby"

Visar resultat 1 - 5 av 7 uppsatser innehållade ordet Knutby.

 1. 1. Knutby - en ny värld : En religionsbeteendevetenskaplig analys av Sara Svensson

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap; Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Viktor Jonasson; William Reidler; [2019]
  Nyckelord :Knutby; Knutby församling; socialkonstruktivism; rollteori; våld; religion; religiösa rörelser; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : År 2004 riktades media mot tätorten Knutby i Uppsalas kommun i Sverige. Sara Svensson, en medlem i den lokala religiösa församlingen, hade skjutit två personer. Denna kvalitativa undersökning formades med hermeneutiken som metodansats. Med Peter L. LÄS MER

 2. 2. Knutbyfallets mediekaraktärer - konstruktionen av förövare och offer i Aftonbladet och Dagens Nyheter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Mimmi Stahl; Ann-Louise Johansson; [2016]
  Nyckelord :Knutby; gender; crime; media discourse; identities; criminology; victimization; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to understand how we talk and write about and our understanding of crimes, the perpetrator and victims. By using a gender discourse analysis of the media reporting of a specific crime committed in Sweden, “Knutbydramat” with two perpetrators of different sexes, we aim to see how the media represent and therefore consolidate the social norms in a society. LÄS MER

 3. 3. Anhörigas reaktioner på att en nära familjemedlem är med i ett religiöst sekteristiskt sammanhang

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Ersta Sköndal högskola/S:t Lukas utbildningsinstitut

  Författare :Eva Meakin; [2014]
  Nyckelord :grief; cult; loss; affects; attachment; sorg; sekt; förlust; affekter; anknytning;

  Sammanfattning : Manipulation är ett gemensamt drag i sekteristiska rörelser som vill ta bort jag-identiteten och ersätta den med något annat. Syftet med studien var att belysa vilka reaktioner anhöriga får då en nära familjemedlem är med i ett religiöst sekteristiskt sammanhang. Metoden är kvalitativ med interaktiv induktion. LÄS MER

 4. 4. Knutby och stockholmssyndromet. : En religionspsykologisk undersökning avstockholmssyndromets koppling till våld i religiösa rörelser.

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för idé- och samhällsstudier

  Författare :Marcus Israelsson; [2014]
  Nyckelord :Knutby; Knutby Fildelfia; Stockholm Syndrome; religion; religious movements; violence; normalization; Sara Svensson; Åsa Waldau; Helge Fossmo;

  Sammanfattning : In January 2004 two members of the Pentecostal community Knutby Filadelfia in Uppsalamunicipality, Sweden, were shot by their fellow member Sara Svensson. With a qualitative hermeneutic case study as the principal method this essay takes on the task of not only investigating if and how Stockholm Syndrome can be used as a model for interpreting and understanding the violent incident in Knutby Filadelfia, but also to see if the unique characteristic of the Knutby incident can tell us something about Stockholm Syndrome as a model for understanding violence in religious movements. LÄS MER

 5. 5. Nyhetens behag : En textanalytisk studie av litteratur som bygger på nyhetshändelser

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap / Bibliotekshögskolan

  Författare :Moa Andersson; Elin Johannesson; [2006]
  Nyckelord :library and information science; biblioteks- och informationsvetenskap;

  Sammanfattning : The purpose of this Masters thesis is to examine literature on current media events. We see a close relationship between this literature and the media society where we relate Manuel Castells theory of the network society. LÄS MER