Sökning: "Knutson"

Visar resultat 1 - 5 av 22 uppsatser innehållade ordet Knutson.

 1. 1. Effektivisering av lagerflöde: En fallstudie på Gustaf Fagerberg AB

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Emelie Gunnarsson; Boel Knutson; [2018-06-26]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Logistikfunktioner hamnar idag allt mer i fokus hos företag. Gustaf Fagerberg AB hardärför efterfrågat en studie kring sin lagerverksamhet. Studien syftar till att utreda hurGustaf Fagerberg AB kan gå tillväga för att effektivisera sitt lagerflöde med huvudsyfteatt minska genomloppstiden för produkter. LÄS MER

 2. 2. Svensk Krishantering- En komparativ studie om svenska myndigheters agerande, samverkan samt utveckling i samband med Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 och Terrorattacken på Drottninggatan 2017.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Hylén Knutson; Henrik Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera och diskutera kriskommunikationen och krishanteringen inom svenska myndigheter för tre olika fall; Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 samt Terrorattentatet på Drottninggatan 2017. En väl fungerande krishantering bygger på samverkan på olika nivåer. LÄS MER

 3. 3. Svensk Krishantering- En komparativ studie om svenska myndigheters agerande, samverkan samt utveckling i samband med Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 och Terrorattacken på Drottninggatan 2017.

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Hanna Hylén Knutson; Henrik Olofsson; [2018]
  Nyckelord :Law and Political Science;

  Sammanfattning : Denna uppsats syftar till att analysera och diskutera kriskommunikationen och krishanteringen inom svenska myndigheter för tre olika fall; Estoniakatastrofen 1994, Tsunamikatastrofen 2004 samt Terrorattentatet på Drottninggatan 2017. En väl fungerande krishantering bygger på samverkan på olika nivåer. LÄS MER

 4. 4. Analys av driftstopp i ett hyvleri

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Axel Alfredsson; Gustav Knutson; [2017]
  Nyckelord :set up time; bottleneck; stoppage; planing mill; ställtidsreducering; flaskhals; driftstopp; hyvleri;

  Sammanfattning : Moelven är en av Skandinaviens största trämekaniska koncerner med 52 operativa enheter i Norge, Sverige och Danmark. Denna studie har utförts i hyvlerianläggningen hos Moelven Valåsen Wood AB som är ett hyvleri och vidareförädling av byggvirke beläget i Karlskoga. LÄS MER

 5. 5. Reshaping the Man in the Mirror: The effects of challenging stereotypical male portrayals in advertising

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Mikaela Knutson; Matilda Waldner; [2017]
  Nyckelord :norm-breaking ads; gender role stereotypes; menvertising; femvertising; firm-level effects;

  Sammanfattning : Norm-breaking gender portrayals in advertising is a relatively new phenomenon. So far, researchers have mainly focused on the implications of ads that challenge female gender role and body stereotypes; a concept known as femvertising, that has been shown to have positive effects on both brands and consumers. LÄS MER