Sökning: "Koden"

Visar resultat 1 - 5 av 381 uppsatser innehållade ordet Koden.

 1. 1. Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Falkeling; Lovisa Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :corporate governance; trust; the code; transparency; accountability; bolagsstyrning; förtroende; Koden; transparens; ansvarighet;

  Sammanfattning : Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. LÄS MER

 2. 2. Code analysis : Uncovering hidden problems in a codebase by commits to a version control system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Ken Reijo; Martin Kåhre; [2019]
  Nyckelord :Hotspots; correlations; Sum of Coupling; Authors; Adam Tornhill.; Hotspots; korrelationer; Sum Of Coupling; Authors; Adam Tornhill.;

  Sammanfattning : Syfte – Startpunkten för den här studien var att identifiera effektiva och ineffektiva delar av en kodbas som kan leda till förbättringar av koden. Detta utfördes på förfrågan av ett företag. För att stödja begärandet utnyttjades en bok av författaren Adam Tornhill. LÄS MER

 3. 3. TLS Library for Isolated Enclaves : Optimizing the performance of TLS libraries for SGX

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Jiatong Li; [2019]
  Nyckelord :Intel SGX; Trusted Execution Environment; TLS libraries; Intel SGX; Trusted Execution Environment; TLS-bibliotek;

  Sammanfattning : Nowadays cloud computing systems handle large amounts of data and process this data across different systems. It is essential to considering data security vulnerabilities and data protection. LÄS MER

 4. 4. Efficient Barrier Option Greeks using Automatic Differentation

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Matematisk statistik

  Författare :Gustav Hedin; [2019]
  Nyckelord :Automatic Differentiation; Greeks; Barrier Option; Vibrato Monte Carlo; Mathematics and Statistics;

  Sammanfattning : Automatic Differentiation (AD) is an effective method for calculation of derivatives. It can evaluate an unlimited number of derivatives to a fixed cost relative to the computing time of the original function. The AD technique is used in many fields for large and complex calculations in order to get accurate values of derivatives fast. LÄS MER

 5. 5. Gör det själv! : En flerfallsstudie över skapandet av e-handelssidor med hjälp av e-handelsplattformar

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media; Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Axel Wesström; Pontus Gustafsson; [2018]
  Nyckelord :B2C; ecommerce; ecommerce platform; usability; user-friendly; web development; B2C; E-handel; e-handelsplattformar; användarvänlig; användbar; webbutveckling;

  Sammanfattning : I dagens samhälle flyttar allt fler tjänster online, något som människor idag kommit att förvänta sig. E-handel är inget undantag till detta. Intäkter från e-handel har ökat stadigt på senare år och blivit en allt större del av handelns intäkter överlag. LÄS MER