Sökning: "Koden"

Visar resultat 1 - 5 av 394 uppsatser innehållade ordet Koden.

 1. 1. Förtroende genom bolagsstyrning : En fallstudie med svenska storbanker

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Felicia Falkeling; Lovisa Blomqvist; [2019]
  Nyckelord :corporate governance; trust; the code; transparency; accountability; bolagsstyrning; förtroende; Koden; transparens; ansvarighet;

  Sammanfattning : Finansiella skandaler som orsakats av bolagsmisslyckanden ligger till grund för diskussioner om förtroendet för den finansiella marknaden, därför kan implementeringen av bolagsstyrning och hur förtroende skapas inom banksektorn vara intressant att granska. Syftet med den här studien är att få en förståelse för förtroendeskapande genom implementeringen av bolagsstyrning på olika verksamhetsnivåer. LÄS MER

 2. 2. Sequence Models for Speech and Music Detection in Radio Broadcast

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Quentin Lemaire; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Speech and Music detection is an important meta-data extraction step for radio broadcasters. It provides them with a good time-stamping of the audio, including parts where speech and music overlap. This task has important applications in royalty collection in broadcast audio for instance, which is the use case for this particular study. LÄS MER

 3. 3. DMA Support for Sancus Architecture

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Sergio Seminara; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Computing devices have a predominant role in our lives, changing most of our daily activities. With the advent of the IoT, more and more embedded devices are expected to be connected, with expected numbers around 20 billion of units for the 2020. Nevertheless, the increase in connectivity does not imply an enhancement of security. LÄS MER

 4. 4. Code analysis : Uncovering hidden problems in a codebase by commits to a version control system

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik; Högskolan i Jönköping/JTH, Datateknik och informatik

  Författare :Ken Reijo; Martin Kåhre; [2019]
  Nyckelord :Hotspots; correlations; Sum of Coupling; Authors; Adam Tornhill.; Hotspots; korrelationer; Sum Of Coupling; Authors; Adam Tornhill.;

  Sammanfattning : Syfte – Startpunkten för den här studien var att identifiera effektiva och ineffektiva delar av en kodbas som kan leda till förbättringar av koden. Detta utfördes på förfrågan av ett företag. För att stödja begärandet utnyttjades en bok av författaren Adam Tornhill. LÄS MER

 5. 5. Datainsamling till simulering med hjälp av videokamera och bildbehandling

  M1-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap; Högskolan i Skövde/Institutionen för ingenjörsvetenskap

  Författare :Adel Saiti; Jonas Ringbom; [2019]
  Nyckelord :videospårning; simulering; OpenCv; objektdetektion; objektklassificering; objektspårning; bildbehandling;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka möjligheten att använda en videokamera och bildbehandlings-algoritmer för att inhämta data till simulering genom att spåra personers rörelse. Den teoretiska referensramen och litteraturstudie används för att få en fördjupad kunskap om simulering och hur personer spåras med spårningsalgoritmer. LÄS MER