Sökning: "Kognitiv psykoterapi"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade orden Kognitiv psykoterapi.

 1. 1. KBT-psykoterapeuters samarbete med PDT-terapeuter : PDT som alternativ potent behandling eller som en överflödig metod

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Bodil Gram; [2020]
  Nyckelord :Psychodynamic psychotherapy; Cognitive behavioral therapy; CBT; choice of treatment method; collaboration between therapist with different treatment methods; Psykodynamisk psykoterapi; PDT; kognitiv beteendeterapi; KBT; terapeuters samarbete; val av terapimetod;

  Sammanfattning : PDT, psykodynamisk psykoterapi, och KBT, kognitiv beteendeterapi, är idag de dominerande psykoterapiinriktningarna i Sverige. Metoderna har i olika skeden rekommenderats av myndigheter och meningsmotsättningar om vilken metod som är mest lämplig har förekommit. LÄS MER

 2. 2. Studentledd psykoterapi och dess effekt på depression och ångest

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för psykologi; Umeå universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Lo Axelsson; Linda Roman; [2020]
  Nyckelord :Depression; Ångest; KBT; PDT; Studentledd psykoterapi; PHQ-9; HADS; GAD-7; Behandlingseffekt;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats var att undersöka behandlingseffekten av studentledd psykoterapi på Umeå Universitets psykologmottagning gällande depressions- och ångestsymptom. Mer specifikt var syftet även att jämföra de två behandlingsmetoder som praktiseras på mottagningen; kognitiv beteendeterapi (KBT) och psykodynamisk terapi (PDT), samt jämföra de självskattningsinstrument för depression och ångest som ingår i mottagningens testbatteri (Patient Health Questionnaire 9-items, PHQ-9; Hospital Anxiety and Depression scale, HADS; General Anxiety Disorder 7-item scale, GAD-7). LÄS MER

 3. 3. Psykoterapeutiska faktorer i psykodynamisk terapi och kognitiv beteendeterapi - En jämförande kvalitativ intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Thomas Nilsson; [2020]
  Nyckelord :Psykoterapi; kvalitativ forskning; psykodynamisk psykoterapi; kognitiv beteendeterapi; klient-erfarenhet; intervju; Social Sciences;

  Sammanfattning : Introduktion: Det råder fortfarande oklarheter kring genom vilka mekanismer psykoterapi har effekt. För att förstå detta har psykoterapi undersökts med både komponentstudier och kvalitativa intervjustudier. Föreliggande studies syfte var att genom kvalitativ metod göra en jämförelse mellan verksamma mekanismer i PDT respektive KBT. LÄS MER

 4. 4. ”Jag tänker ju aldrig i termer av motivation för jag tycker att – asså det är ett så yvigt ord som inte säger så mycket” : En diskursanalys av hur åtta psykologer pratar om patienters behandlingsmotivation

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Stockholms universitet/Psykologiska institutionen

  Författare :Olle Jurelius; [2019]
  Nyckelord :behandlingsmotivation; KBT; diskursanalys; Norman Fairclough; subjektposition; diskurs;

  Sammanfattning : Behandlingsmotivation är ett svårfångat men viktigt begrepp för att förstå patientens förändringsprocess i psykoterapi. I denna studie användes diskursanalys för att undersöka hur verksamma psykologer pratar om behandlingsmotivation. LÄS MER

 5. 5. Klienters upplevelser av missnöje med psykoterapi - en interpretativ fenomenologisk analys av missnöje med studentledd terapi

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Sofia Gabinus; Petra Carlsson Thyrvin; [2019]
  Nyckelord :Client dissatisfaction; Negative effects; Psychotherapy; Suboptimal therapy; harmful therapy; alliance ruptures; Interpretative Phenomenological Analysis IPA ; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to explore clients’ experiences of dissatisfaction with completed therapy delivered by therapists in training at the Department of Psychology, Lund University. Semi-structured interviews were conducted with five participants who had received Cognitive Behavioral Therapy (CBT). LÄS MER