Sökning: "Kognitiva variationer"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Kognitiva variationer.

 1. 1. Matematiska läromedel och NPF : Vad i matematiska läromedel är bra för elever med NPF?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Simon Granberg; [2022]
  Nyckelord :NPF; Cognitive load theory; relationellt specialpedagogiskt perspektiv; läromedel; matematik.;

  Sammanfattning : Syftet med studien var att ge en bild över hur två olika matematiska läromedel för årskurs fyra är utformade och vad i utformningen som är anpassat för elever med NPF. Studiens inledning beskriver bakgrunden till val av ämne samt kortfattat viktiga delar för studien. LÄS MER

 2. 2. Om det ska fungera bra kanske jaget får backa : En fenomenografisk kvalitativ analys av lärares uppfattningar om social kompetens.

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Institutionen för beteendevetenskap och lärande

  Författare :Rebecca Ljunggren Eggefjäll; [2022]
  Nyckelord :social kompetens; sociala färdigheter; lärande;

  Sammanfattning : Syftet med denna fenomenografiska studie är att undersöka skillnader och variationer i lärares uppfattningar om social kompetens hos elever i skolan och hur lärare upplever att det kommer till uttryck i deras arbete. Utifrån ett sociokulturellt perspektiv sker lärande genom socialt samspel mellan individer och grupper (Säljö, 2000). LÄS MER

 3. 3. Skolutveckling med kognitionen i fokus : framgångar och utmaningar i att möta elevers olikheter och likheter

  Kandidat-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik; Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

  Författare :Lilyana Thorsager; Charlotta Lindvall; [2021]
  Nyckelord :Cognitive variations; Giftedness; Neurodevelopmental disorders; School development; SOC; Special needs education; Successful schools; Twice exceptional; Framgångsrik skola; KASAM; Kognitiva variationer; Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning; Skolutveckling; Specialpedagogik; Särskild begåvning; Twice exceptional;

  Sammanfattning : The purpose of the study is to acquire knowledge and understanding of successful school development, with a focus on students' cognitive abilities. The survey focuses on the implementation of development work and its effects on the organization and students' development. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser av funktionsnedsättning efter stroke

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Nicklas Hansson; Christian Lundell-Bauhn; [2020]
  Nyckelord :stroke; Funktionsnedsättning; Autonomi; Coping; Rehabilitering; Upplevelser;

  Sammanfattning : Bakgrund: Stroke har så hög prevalens i Sverige att det klassas som en folksjukdom. Följderna kan innebära kognitiva och fysiska funktionshinder och det blir även en omställning i livet för de drabbade. LÄS MER

 5. 5. "Den här typen av cancer är en fulcancer, det är svårt att vänja sig vid" : En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sexualitet och sexuell funktion efter kirurgi i ändtarmen

  Master-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Arnela Ibrakovic; [2020]
  Nyckelord :colorectal surgery; cognitive schema; coping strategies; sexual health; sexual dysfunction; kolorektal kirurgi; kognitiva scheman; coping strategier; sexuell hälsa; sexuella dysfunktioner;

  Sammanfattning : Den här typen av cancer är en fulcancer, det är svårt att vänja sig vid. En kvalitativ studie om kvinnors upplevelser av sexualitet och sexuell funktion efter kirurgi i ändtarmen. Examensarbete i sexologi, 30 högskolepoäng. Malmö Universitet: Fakulteten för hälsa och samhälle, Institutionen för socialt arbete, 2020. LÄS MER