Sökning: "Koji Kondo"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Koji Kondo.

 1. 1. Analys av musiken i Ocarina of Time : En studie i att lära sig musikteori med spelmusik

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för musik, pedagogik och samhälle

  Författare :JONATHAN WANNEBY; [2019]
  Nyckelord :musikanalys; The Legend of Zelda; Ocarina of Time; Koji Kondo; tv-spelsmusik; spelmusik; datorspel; kyrkotonarter; komposition; musikundervisning;

  Sammanfattning : Spelserien The Legend of Zelda har funnits sen 1986 och Ocarina of Time är ett spel med mycket musik. Denna musik har analyserats för att ta reda på om det går att förstå musiken utifrån ett musikteoretiskt perspektiv. LÄS MER

 2. 2. Symfonisk musik i spelmusik : Undersökning om genombrottet för symfonisk musik i tv och datorspel

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för kultur och estetik

  Författare :Tony Westling; [2016]
  Nyckelord :Symfonisk spelmusik; genombrott; 90-talet; 2000-talet; dynamisk musik; hermeneutik; Final Fantasy; The Elder Scrolls; Uematsu; Collins; Phillips;

  Sammanfattning : This essay will try to examine the breakthrough of symphonic game music by following my hypothesis of the actual breakthrough in late 90s through early 2000s. The method of the essay is a hermeneutic approach which will find different interpretations that in the later part of the essay will lead to an analysis and discussion. LÄS MER