Sökning: "Kol och livskvalitet"

Visar resultat 11 - 15 av 32 uppsatser innehållade orden Kol och livskvalitet.

 1. 11. Omvårdnadsinterventioner för patienter med KOL i primärvården – en systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013); Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Jennie Andersson; Carina Gård; [2016]
  Nyckelord :Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; sjuksköterska; livskvalitet; omvårdnadsinterventioner;

  Sammanfattning : Introduktion: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en komplex sjukdom och en av de vanligaste lungsjukdomarna. KOL är den fjärde ledande dödsorsaken i världen. Sjukdomen kräver olika typer av åtgärder och insatser från olika professioner inom primärvården. LÄS MER

 2. 12. När luften inte räcker till : En litteraturöversikt om upplevelsen av att leva med kroniskt obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Sophie Appelgren; Therese Erlandsson; [2014]
  Nyckelord :Chronic obstructive pulmonary disease; experience; suffering; dyspnea; smoking; Kroniskt obstruktiv lungsjukdom; upplevelse; lidande; andnöd; rökning;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en av vår tids vanligaste sjukdomar och förväntas bli den tredje största dödsorsaken i världen inom tio år. Sjukdomen orsakar ofta andnöd, hosta och ökad slembildning. De flesta som drabbas av sjukdomen är personer som är eller har varit rökare. LÄS MER

 3. 13. HUR INDIVIDER MED KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM UPPLEVER LIVSKVALITET I DET DALIGA LIVET

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Marlén Wagner; Erica Larsson; [2013]
  Nyckelord :andfåddhet; andnöd; dagligt liv; KOL; livskvalitet; stigma; breathlessness; COPD; daily living; out of breath; quality of life; stigma;

  Sammanfattning : Individer med kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) kämpar varje dag att undvika andfåddhet och andnöd. Syftet med denna litteraturstudie är att undersöka kroniskt obstruktiva lungsjuka patienters upplevelse av livskvalitet, med särskilt fokus på andfåddhet och social isolering. Metodavsnittet beskrivs genom Goodmans sju steg (1996). LÄS MER

 4. 14. Andningsövningar och andningsteknikers påverkan på livskvaliteten hos personer som lever med KOL

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin;

  Författare :Eric Lindquist; Daniel Öhman von Zweigbergk; [2013]
  Nyckelord :Andningsövningar; KOL; kroniskt obstruktiv lungsjukdom; livskvalitet;

  Sammanfattning : Bakgrund: Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är idag en av världens största folksjukdomar och i Sverige har cirka en halv miljon människor diagnosen. KOL är en inflammatorisk process i lungor och luftvägar som kan resultera i dyspné vid ansträngningar, slemhosta och depression. LÄS MER

 5. 15. Att leva med kronisk obstruktiv lungsjukdom

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV; Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap, HV

  Författare :Emilie Friberg; Karin Johansson; Emelie Brandt; [2012]
  Nyckelord :Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom; dyspné; upplevelse; känslor; livskvalitet.;

  Sammanfattning : Bakgrund: KOL är en sjukdom som karakteriseras av en irreversibel luftflödesbegränsning. Symtom vid KOL kan vara dyspné, hosta, sekret, ångest, oro och cyanos. Enligt WHO kommer dödligheten i KOL att stiga och beräknas år 2030 vara den tredje vanligaste dödsorsaken i världen. LÄS MER