Sökning: "Kol och livskvalitet"

Visar resultat 21 - 25 av 32 uppsatser innehållade orden Kol och livskvalitet.

 1. 21. Aktiviteters betydelse för livskvaliteten hos personer med KOL

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Arbetsterapi och aktivitetsvetenskap

  Författare :Andrea Maska; Sandra Tillgren; [2010]
  Nyckelord :KOL; aktivitet; livskvalitet; arbetsterapi; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) utvecklas successivt och är en av de vanligaste lungsjukdomarna. Det är ca 8 procent av svenska befolkningen som är 50 år och äldre som lever med sjukdomen KOL. Sjukdomen påverkar kroppen på många olika vis och kan därmed ha inflytande på människans vardagliga aktiviteter. LÄS MER

 2. 22. Undersökning av livskvalitet, gångsträcka och sjukvårdskonsumtion hos en grupp patienter med KOL som deltar i fysisk aktivitet i grupp - en experimentell pilotstudie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Fysioterapi

  Författare :Tina Abrahamsdotter; Marie Moberg; Anneli Ståhl; [2010]
  Nyckelord :Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 23. LEVA MED KRONISK OBSTRUKTIV LUNGSJUKDOM -Hur upplever patienten sin vardag? En litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Hälsa och samhälle

  Författare :Anna Belin Jonasson; Johanna Müller; [2009]
  Nyckelord :dagligt liv; erfarenheter; KOL; kvalitativa studier; livskvalitet;

  Sammanfattning : Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) är en kronisk, långsamt progredierande lungsjukdom. I Sverige beräknas 400 000 -700 000 personer ha diagnosen KOL - vars orsak bero framförallt på rökning. Syftet med föreliggande arbete var att belysa hur patienter med diagnosen KOL upplever sin vardag. LÄS MER

 4. 24. Fysisk aktivitet för patienter med Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom : en systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Barbro Haga; [2009]
  Nyckelord :fysisk aktivitet; KOL; patientundervisning; träning; COPD; patient education; physical activity; training;

  Sammanfattning : Syfte: Att beskriva hur olika former av fysisk aktivitet kunde påverka patienter med sjukdomen KOL och vilka faktorer som inverkade på dessa patienters möjligheter att vara fysiskt aktiva, samt att beskriva hur sjuksköterskan genom patientutbildning kunde hjälpa patienter till ökad fysisk aktivitet. Metod: Studien har genomförts i form av en systematisk litteraturstudie. LÄS MER

 5. 25. Nutritionens betydelse för patienter med KOL - Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom : Metoder för sjuksköterskans bedömning av nutritionsstatus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Omvårdnad; Högskolan Dalarna/Omvårdnad

  Författare :Eva-Britt Bihl; Lillemor Söderman; [2008]
  Nyckelord :nutritionsstatus; malnutrition; exacerbation nutritional status; malnutrition; exacerbation;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie var att belysa hur viktig nutritionen är för patienter med diagnosen KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom). Författarna ville även visa på enkla metoder för sjuksköterskan att bedöma nutritionsstatus för att förebygga malnutrition hos dessa patienter. LÄS MER