Sökning: "Kolarhistorier"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Kolarhistorier.

 1. 1. Dan Andersson

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :Kolarhistorier; Kolvaktarens visor; Lenin; Marx; Klassmedvetande; Lukács; Marxism; Dan Andersson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En marxistisk litteraturanalys av klassmedvetandet som tematik i Dan Anderssons tidiga prosa och lyrik representerat av Kolarhistorier och Kolvaktarens visor. Syftet är att politisera Dan Andersson och rikta fokus mot det klassmässiga innehållet i hans texter snarare än att fokusera på hans psykologisk-biografiska historia, vilket har varit den tidigare forskningens främsta intresse. LÄS MER

 2. 2. "Trött på vithet". Intersektionalitet i Dan Anderssons Kolarhistorier och Chi-mo-ka-ma

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Therese Svensson; [2012-11-20]
  Nyckelord :Dan Andersson; existential phenomenology; intersectionality; intersektionalitet; whiteness studies; working-class literature;

  Sammanfattning : Although Dan Andersson (1888-1920) is considered perhaps the most important of the early Swedish workingclassauthors, there has not been much research on his work. Through a perspective based on critical whitenessstudies, intersectionality and existential phenomenology, this thesis performs a close reading of Andersson’sKolarhistorier (1914) and Chi-mo-ka-ma (1920) in order to map the discursive formations of whiteness andblackness in the texts, as well as to expose how these formations interrelate with that of humanhood. LÄS MER