Sökning: "Kolesterol"

Visar resultat 1 - 5 av 59 uppsatser innehållade ordet Kolesterol.

 1. 1. Effekt av omega-3 supplementerig på triglycerider hos barn och ungdomar med hyperlipidemi - En systematisk översiktsartikel

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för medicin

  Författare :Julia Nelson; Hanna Lindström; [2020-09-10]
  Nyckelord :Kolesterol; triglycerider; hyperlipidemi; omega-3; DHA; EPA; barn och ungdomar.; cholesterol; triglycerides; hyperlipidemia; omega-3; DHA; EPA; children and adolescents.;

  Sammanfattning : SammanfattningTitel: Effekt av omega-3 supplementering på triglycerider hos barn och ungdomarmed hyperlipidemi- En systematisk översiktsartikelFörfattare: Hanna Lindström och Julia NelsonHandledare: Helen LindqvistExaminator: Jenny van OdijkLinje: Dietistprogrammet, 180/240 hpTyp av arbete: Självständigt arbete i klinisk nutrition, 15 hpDatum: 2020-04-01Bakgrund: Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i världen.Supplementering av omega-3 har visats vara en effektiv metod att minska riskfaktorer förhjärt- och kärlsjukdomar, framförallt hyperlipidemi hos vuxna. LÄS MER

 2. 2. Läkemedelsinformation efter hjärtinfarkt : hur upplevs den av patienterna?

  Magister-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Agneta Nordvall; [2020]
  Nyckelord :Myocardial infarction; Drug therapy; Secondary prevention; Patient-centered care.; Hjärtinfarkt; Läkemedelsbehandling; Sekundärprevention; Personcentrerad vård.;

  Sammanfattning : År 2018 drabbades cirka 24 800 personer i Sverige av hjärtinfarkt, och cirka 5800 av dem avled. Sekundärprevention kan minska risken för återinsjuknande i hjärtinfarkt. Medicinsk sekundärprevention innebär att med hjälp av läkemedel reducera riskfaktorer såsom högt LDL-kolesterol eller hypertoni. LÄS MER

 3. 3. Kan cyklodextrin användas för att motverka ateroskleros? : En systematisk litteraturstudie

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Philip Bårman; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ateroskleros är den främsta bakomliggande orsaken till att människor avlider i hjärt- och kärlsjukdomar. Karaktäristiskt för ateroskleros är att plack uppkommer som en följd av LDL-retention i blodkärlens väggar, vilket sätter igång en inflammation. LÄS MER

 4. 4. Kan statiner förebygga eller vara effektiv behandling av bröst-och prostatacancer?

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Ghadir Mohammed Jamil; [2020]
  Nyckelord :läkemedel; statiner;

  Sammanfattning : Statiner är läkemedel som används för att sänka kolesterolnivån och därmed minska risken att drabbas av hjärtkärlsjukdomar i framtiden. Statinerna verkar genom att hämma första steget i kolesterolsyntesen i levern, då det bildas mevalonsyra. LÄS MER

 5. 5. ”Att överleva vardagen” : En litteraturöversikt om vuxna patienters erfarenheter av att leva med diabetes typ 2

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Rita Huskin; Wassana Rodngan; [2020]
  Nyckelord :diabetes typ 2; livsstilsförändring; egenvård; erfarenhet; vardagsliv; komplikation; vuxna patienter; motivation;

  Sammanfattning : Diabetes typ 2 är en kronisk sjukdom som kännetecknas av höga nivåer av socker i blodet. Det är en livslång sjukdom som undanhåller din kropp från att använda insulin som den borde. Sjukdomen är vanligare bland medelålders eller äldre människor. Diabetes typ 2 beror främst på livsstilsfaktorer och genetik. LÄS MER