Sökning: "Kolfibervärmare"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kolfibervärmare.

  1. 1. Temperaturberoende effektreglering av värmeelement : Ett steg mot kolfibervärmarens potentiella användning vid spårväxlar

    Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för fysik och elektroteknik (IFE)

    Författare :Elise Malmberg; [2021]
    Nyckelord :Spårväxelvärmare; Kolfibervärmare; Effektreglering; Elektronik; Arduino;

    Sammanfattning : I kampen mot att nå ett fossilfritt samhälle lyfts ofta tåget fram som ett viktigt transportmedel. Problematiken kring snö- och isbildning vid spårväxlar är ett problem som idag hanteras med värmare som är monterade vid spårväxlarna. LÄS MER