Sökning: "Koljern-grund"

Hittade 2 uppsatser innehållade ordet Koljern-grund.

 1. 1. Alternativ till betong inom grundläggning : En jämförelse mellan två innovativa grundläggningsmetoder

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emanuel Strandberg; Jon Boketun; [2022]
  Nyckelord :Betong; Byggkonstruktion; Grundläggning; Alternativ grundläggning; Koljern-grund; Klara-grund; KL-trä; Cellglas;

  Sammanfattning : Concrete is one of the most used materials and is a significant part of current construction due to the material’s good properties. However, there is also something very negative about concrete, the emissions at production stage. LÄS MER

 2. 2. Alternativa grundlösningar till betong vid byggnation av småhus.En jämförelse av olika husgrunder ur hållbarhet- och fuktperspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Robert Sandborg; Oscar Larsson; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The construction industry today is responsible for approximately 3-4% of the global carbon footprint, which is mainly due to the production of cement, one of the main components of concrete. The substitution of concrete for more sustainable, circular and biobased materials has become more prominent when it comes to the construction of buildings in general. LÄS MER