Sökning: "Kollaborativa processer"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Kollaborativa processer.

 1. 1. Fritidshemmets musikdesign

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Maja Johansson; Erik Karlsson; [2021]
  Nyckelord :design; digitala medier; fritidshem; meningsskapande; musikundervisning;

  Sammanfattning : Enligt barnkonventionens 13:e artikel står, att barnet ska ha rätt till yttrandefrihet i detuttrycksmedel som barnet väljer. Yttrandefriheten begränsar sig inte till det verbala språket, utaninnefattar lika mycket andra uttrycksformer såsom musik, bild, drama och dans. LÄS MER

 2. 2. Grundat konstnärskap - en essä

  Magister-uppsats, Stockholms konstnärliga högskola/Institutionen för skådespeleri

  Författare :Cecilia Klingspor; [2016]
  Nyckelord :Kroppen som instrument; Skrivande; Kollaborativa processer; Motsatser; praktisk konstnärlig självreflektion;

  Sammanfattning : Motsatserna som gör konstnären ”Ofta framhålls konstnärskap där konstnären dedikerar sitt liv åt en fråga, en praktik eller en fördjupning. Ett konstnärskap likt Sisyfos som rullar samma sten uppför samma berg, om och om igen. Och det har skapat en tanke hos Cecilia av behovet av att definiera och därmed äga sitt eget konstnärskap. LÄS MER

 3. 3. Kollaborativa Webbtjänster : En studie av framgångsfaktorer för utveckling av kollaborativa webbtjänster

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Tekniska högskolan

  Författare :Jonathan Ferm; [2014]
  Nyckelord :webb; webbutveckling; utveckling; framgångsfaktorer; IT; kollaborativa webbtjänster; webbtjänster;

  Sammanfattning : Verktyg skapade för att stödja företags kollaborativa processer, även kallat "groupware", har funnits i olika former sedan början av 90-talet. I dag är webbtjänster ett allt mer nyttjat alternativ bland organisationer på grund av dess många fördelar – såsom lägre kostnader och ökad cross-platform-tillgänglighet. LÄS MER

 4. 4. Let´s twist again: Elevers kollaborativa lärande på fritids

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :Herman Zacharias; [2011]
  Nyckelord :deltagande observation; fritidsverksamhet; identitet; kollaborativt lärande; musikaktivitet; mångdimensionellt lärande; pedagogisk dokumentation; redskap;

  Sammanfattning : Undersökningen tar utgångspunkt i en musikalisk aktivitet inom en fritidsverksamhet. Genom att belysa elevernas lärande från ett kollaborativt perspektiv, som tar fasta på hur kunskapen formas genom ett förhandlande i sociala processer, är syftet att försöka förstå vilka konsekvenser detta perspektiv får för synen på kunskap och lärande. LÄS MER