Sökning: "Kollektiva uppsägningar"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Kollektiva uppsägningar.

 1. 1. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 2. 2. Vi har ju gått för att vi älskar det här jobbet - En kvalitativ studie av barnmorskors kollektiva uppsägningar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologiska institutionen; Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Hugo Lidmark; Martina Sjöland Kozlovic; [2017]
  Nyckelord :Kollektiv inramning; barnmorska; vårdkonflikt; kollektiv identitet; motstånd.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 2016 sade ett stort antal barnmorskor upp sig kollektivt inom Region Skåne. Uppsägningarna var en protesthandling och del i en arbetsplatskonflikt som kretsade kring ökad återhämtning för att garantera barnmorskornas hälsa och patientsäkerheten. LÄS MER

 3. 3. Saklig grund och uppsägning på grund av arbetsbrist i fransk och svensk rätt

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ida Hellberg; [2012]
  Nyckelord :arbetsrätt; saklig grund; Law and Political Science;

  Sammanfattning : There are several rules in Swedish and French labor law to protect the employee against unfair dismissal. When it comes to dismissal due to redundancy the employee is protected by the obligation on the employer to find the employee alternative work, the priority rules, the priority right to reemployment and by the requirement of a just cause. LÄS MER

 4. 4. Verksamhetsrelaterade uppsägningar i Sverige och Polen : En komparativ studie

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Rättsvetenskap

  Författare :Emi-Simone Zawall; [2005]
  Nyckelord :arbetsbrist; kollektiva uppsägningar; Sverige; Polen;

  Sammanfattning : This thesis investigates similarities and disparities between Swedish and Polish Labour Law concerning dismissals due to operational requirements and group redundancies. The study focuses on three important elements where the employers’ liberty is legally infringed upon in a procedure of notice. LÄS MER

 5. 5. Omreglering av anställningsförhållandet

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Lotta Andersson; [2003]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Personalen på IT-företaget Cell Network informeras under hösten år 2002 om att samtliga anställda skulle komma att sägas upp för att sedan återanställas till lägre lön. De arbetstagare som inte accepterade erbjudandet skulle bli utan arbete. LÄS MER