Sökning: "Kollektivavtal"

Visar resultat 1 - 5 av 245 uppsatser innehållade ordet Kollektivavtal.

 1. 1. Arbetsgivarens skyldigheter inför kollektiva uppsägningar i Sverige och England - Implementeringen av direktivet 98/59/EG

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Andreas Ekberg; [2019]
  Nyckelord :Kollektiva uppsägningar; Collective Redundancy; arbetsbrist; Direktiv 98 59 EG; majoritetsorganisation; minoritetsorganisation; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In this essay, the employer’s obligations in relation to collective dismissals in Sweden and England are examined. The employer’s obligation to information and consultation grants the employees co-determination in case of collective redundancies. LÄS MER

 2. 2. Sympatiåtgärders bristande proportionalitet - en inskränkning av den negativa föreningsrätten?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Julia Lilja; Emina Sefic; [2019]
  Nyckelord :Sympatiåtgärder; negativ föreningsrätt; proportionalitetsprincipen; stridsåtgärder; arbetsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Stridsåtgärder anses vara en av grundpelarna inom svensk arbetsrätt och fungerar som ett medel att balansera ut makterna på arbetsmarknaden. Sympatiåtgärder är en typ av stridsåtgärd som regleras internationellt såväl som nationellt. LÄS MER

 3. 3. Konkurrensklausuler - vad betyder de nya reglerna om perdurerande vite?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hugo Anderson; [2019]
  Nyckelord :Arbetsrätt; Konkurrensklausul; 2015 års överenskommelse; perdurerande vite; god sed; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Konkurrensklausuler i anställningsavtal avser att begränsa arbetstagares rätt att fritt konkurrera efter avslutad anställning. Uppsatsen ämnar att bedöma om 2015 års överenskommelse om konkurrensklausuler är att betrakta som god sed på arbetsmarknaden. LÄS MER

 4. 4. Antikorruptionsförebyggande tredjepartsbesiktning och GDPR

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Hilda Cangemark; [2019]
  Nyckelord :civilrätt; förmögenhetsrätt; EU-rätt; rättsvetenskap; associationsrätt; korruption; corruption; tredjepartsbesiktning; third party due diligence; due diligence; GDPR; compliance; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Third party due diligence is an investigation of prospective or existing business partners in order to ensure a low risk of corruption. In certain countries such an investigation is required by law. LÄS MER

 5. 5. Allmängiltigförklaring av kollektivavtal - En komparativ studie av den arbetsrättsliga regleringen i Sverige och Norge

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Lovisa Nihlwing; [2019]
  Nyckelord :arbetsrätt; labour law; kollektivavtal; allmängiltigförklaring; komparativ rätt; Norge; Sverige; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Den svenska modellen inom arbetsrätten handlar till stor del om två saker: skyddet av alla arbetstagare och parternas autonomi. I Sverige regleras en stor del av arbetsrätten av kollektivavtal, vilka förhandlas av parterna på arbetsmarknaden. LÄS MER