Sökning: "Kollektivt minne"

Visar resultat 1 - 5 av 29 uppsatser innehållade orden Kollektivt minne.

 1. 1. Strö salt i såren: om en flygkrasch, kulturellt trauma och en nation sliten itu

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Katarzyna Ornowska; [2020]
  Nyckelord :Polen; Smolensk; Tu-154; Kaczyński; Gazeta Wyborcza; kulturellt trauma; kollektivt minne; Social Sciences;

  Sammanfattning : Denna uppsats ämnar att studera de politiska och kulturella konsekvenserna i Polen efter flygkraschen av Tu-154 i Smolensk 10/4-2010 där den polske presidenten Lech Kaczyński tillsammans med första damen och stora delar av den polska politiska, militära, kulturella och civila eliten omkom, utifrån teorin om kulturell trauma. Detta genomförs med en analys av diskursen kring ämnet grundad i Polens största morgontidnings, Gazeta Wyborcza, artiklar från datumen 10/4 och 11/4 för åren 2010-2019. LÄS MER

 2. 2. Artificially Authentic and Authentically Artificial : Experiencing the body of the past through the affect of the transmedial narrative of the Outlander-story world

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2019]
  Nyckelord :Material; physical; historic space; transmedia; cultural heritage tourism; affect; prosthetic; Scotland; cultural collective individual memory; memory culture; fan-experience;

  Sammanfattning : Målet och syftet med denna studie är att observera, tolka, och vidareutveckla förståelsen för den samtida turistens interagerande med, och omförhandlande av, det historiska rummet genom individualistisk påverkan från fiktiva narrativ – i detta fallet, Outlanders transmediala berättelsevärld. Genom ett teoretiskt ramverk uppbyggt på materialism, påverkan, tidsresande och proteser har jag analyserat och kartlagt både kulturarvsplatserna samt Outlander-fansens interaktion med dessa genom att ha deltagit själv i två guidade endagarsturer, samt genom en djupgående, om än liten, enkät. LÄS MER

 3. 3. Place, youth and memory as resistance : An ethnographic case study of discussions about impunity at Londres 38,espacio de memorias

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Mattiasson Nazar; [2019]
  Nyckelord :Chile; Impunity; Collective Memory; Ethnography; Discourse Analysis; Chile; Straffrihet; Kollektivt minne; Etnografi; Diskursanalys;

  Sammanfattning : ” You don’t talk about politics or football around the dining table” is a Chilean expression that well describes how the dictatorship (1973–1990) is attached to the societal soul, with people’s diversifiedrelationships to its legacy. For the outside world, Chile is a thriving democracy that got out of Pinochet’s iron grip, but for many Chileans, the transition to democracy has excluded demands for justice and a real influence. LÄS MER

 4. 4. [..] if only you behaved like the loyal British subjects you're supposed to be : Nationella identiteter och det förflutnas funktion i Starz:s Outlander (2014-)

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2019]
  Nyckelord :National discourse; semiotic myths; binarities; public history; cultural; collective and prosthetic memory; Scottish; English and British identity; Nationell diskurs; semiotikens myt; binariteter; historiebruk; kulturellt; kollektivt och konstgjort minne; skotsk; engelsk och brittisk identitet;

  Sammanfattning : This study aims to analyse the representation of Scottish and English national identity in the tv-series Outlander (2014-). By recreating a historically influenced narrative of relations between Scotland and England, in the aftermath of the Union of 1707 and the upcoming Jacobite rebellion of 1745, the series also mediate a disputed collective British identity. LÄS MER

 5. 5. „Jede Vergangenheit gehört ja liquidiert“ : Gedächtnisproblematik und scheiternde Vergangenheitsbewältigung in Marlen Haushofers Roman Die Mansarde – eine Motivstudie mit Bezug auf Theorien zum kollektiven Gedächtnis

  Magister-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för moderna språk

  Författare :Petra Lundström; [2019]
  Nyckelord :Die Mansarde; Motiv; Vergangenheitsbewältigung; Kollektives Gedächtnis; Marlen Haushofer; Vindskupan; Haushofer; motiv; kollektivt minne;

  Sammanfattning : In dieser Arbeit wird Marlen Haushofers Roman Die Mansarde, der eine Familientragödie der ersten Nachkriegsgeneration Österreichs inszeniert, aus dem Blickwinkel des kollektiven Gedächtnisses untersucht. Viele Interpretationen von Haushofers Roman gehen davon aus, dass Haushofers weibliche ich-erzählte Erinnerungsgeschichte in erster Linie eine Aussage über die Rolle der Hausfrau in den 1960er Jahren darstellt. LÄS MER