Sökning: "Kollektivt minne"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade orden Kollektivt minne.

 1. 1. Artificially Authentic and Authentically Artificial : Experiencing the body of the past through the affect of the transmedial narrative of the Outlander-story world

  Master-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2019]
  Nyckelord :Material; physical; historic space; transmedia; cultural heritage tourism; affect; prosthetic; Scotland; cultural collective individual memory; memory culture; fan-experience;

  Sammanfattning : Målet och syftet med denna studie är att observera, tolka, och vidareutveckla förståelsen för den samtida turistens interagerande med, och omförhandlande av, det historiska rummet genom individualistisk påverkan från fiktiva narrativ – i detta fallet, Outlanders transmediala berättelsevärld. Genom ett teoretiskt ramverk uppbyggt på materialism, påverkan, tidsresande och proteser har jag analyserat och kartlagt både kulturarvsplatserna samt Outlander-fansens interaktion med dessa genom att ha deltagit själv i två guidade endagarsturer, samt genom en djupgående, om än liten, enkät. LÄS MER

 2. 2. [..] if only you behaved like the loyal British subjects you're supposed to be : Nationella identiteter och det förflutnas funktion i Starz:s Outlander (2014-)

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2019]
  Nyckelord :National discourse; semiotic myths; binarities; public history; cultural; collective and prosthetic memory; Scottish; English and British identity; Nationell diskurs; semiotikens myt; binariteter; historiebruk; kulturellt; kollektivt och konstgjort minne; skotsk; engelsk och brittisk identitet;

  Sammanfattning : This study aims to analyse the representation of Scottish and English national identity in the tv-series Outlander (2014-). By recreating a historically influenced narrative of relations between Scotland and England, in the aftermath of the Union of 1707 and the upcoming Jacobite rebellion of 1745, the series also mediate a disputed collective British identity. LÄS MER

 3. 3. Ska vi, kan vi, får vi? Sociala medier som röst och fenomen i svenska arkiv

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Stefan Eldevall; Lisa Carlberg; [2018]
  Nyckelord :ALM; archives; archival studies; social media; cultural heritage; ALM-institutions; preserving; collective memory; appraisal; identity; paradigm shift; ABM; arkiv; arkivvetenskap; sociala medier; kulturarv; bevarande; kollektivt minne; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : In the future posts from social media will, without a doubt, be a very important source for researchers who seek to gain knowledge and understanding about human activity and life in the early twenty first-century, the society we live in and the communicative patterns that distinguish the relations between humans ! today. This 2 master thesis aims to examine how Swedish heritage and memory institutions appraise, collect and preserve digital born material generated in the context of web-based social applications. LÄS MER

 4. 4. Arvet från Dunkerque : En sociohistorisk, kontextuell samt textuell analys av Christopher Nolans förmedling av kulturellt minne och identitetsskapande i Dunkirk

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Moa Hågbäck; [2018]
  Nyckelord :Kulturellt minne; kollektivt minne; konstgjort minne; identitetsskapande; meningsskapande; historiebruk; Dunkerque; Operation Dynamo; Christopher Nolan;

  Sammanfattning : This study aims to analyse the mediation of cultural memory in Christopher Nolan’s newest production Dunkirk. Furthermore, the audiences are supposed to identify and create meaning from cultural memories they have not inherited. This problem will therefore be analysed in relation to the mediation of cultural memory. LÄS MER

 5. 5. Den kollektiva minnesfölusten : En normkritisk studie om attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för informationssystem och -teknologi

  Författare :Agnes Runeby; [2018]
  Nyckelord :Kulturarv; kollektivt minne; arkiv; representation; inkludering; identitet; normer; normkritik; makt; demokrati;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen syftar till att undersöka attityder och möjligheter till representation av marginaliserade grupper i arkiven. Våra arkiv förvaltar vårt gemensamma kulturarv och anses utgöra vårt kollektiva minne. LÄS MER