Sökning: "Kolvaktarens visor"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kolvaktarens visor.

 1. 1. Dan Andersson

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Litteraturvetenskap

  Författare :Svante Boström; [2016]
  Nyckelord :Kolarhistorier; Kolvaktarens visor; Lenin; Marx; Klassmedvetande; Lukács; Marxism; Dan Andersson; Languages and Literatures;

  Sammanfattning : En marxistisk litteraturanalys av klassmedvetandet som tematik i Dan Anderssons tidiga prosa och lyrik representerat av Kolarhistorier och Kolvaktarens visor. Syftet är att politisera Dan Andersson och rikta fokus mot det klassmässiga innehållet i hans texter snarare än att fokusera på hans psykologisk-biografiska historia, vilket har varit den tidigare forskningens främsta intresse. LÄS MER

 2. 2. Genus i fyra noveller av Dan Andersson ur Kolvaktarens visor : en granskning

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Ulla Elisabeth Lindström; [2012]
  Nyckelord :Genus; Dan Andersson;

  Sammanfattning : .... LÄS MER