Sökning: "Koma"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Koma.

 1. 1. Patienters erfarenheter av allvarlig hypoglykemi

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Karlsson Astrid; Proos Eirik; [2018]
  Nyckelord :allvarlig hypoglykemi; egenvård; omvårdnad; patient-erfarenheter; rädsla; typ 1-diabetes;

  Sammanfattning : Bakgrund: Enligt socialstyrelsen insjuknar 40 av 100 000 personer i Sverige varje år i typ 1-diabetes. Minst 30 % av alla patienter som behandlas med insulin drabbas någon av allvarlig hypoglykemi. LÄS MER

 2. 2. Vägen till 2.0 : Att hantera en allvarlig hjärnskada

  Master-uppsats, Konstfack/Institutionen för design, inredningsarkitektur och visuell kommunikation (DIV)

  Författare :Malin Blom; [2018]
  Nyckelord :Brain injury; Accident; Traffic accident; Graphic design; Typography; Rehabilitation; Coma; Ranchos Los Amigos; Levels of cognitive functioning; Support for relatives; Own experience; Trial; Hit-and-run; Medical records; Graphic voices; Design activism; Readability; User-centered design; Hjärnskada; Olycka; Trafikolycka; Grafisk formgivning; Design; Typografi; Rehabilitering; Koma; Ranchos Los Amigos; Kognitiva funktionsnivåer; Anhörigstöd; Självupplevt; Rättegång; Smitning; Olovligt avvikande från trafikolycksplats; Journalanteckningars syfte; Grafiska röster; Designaktivism; Läsbarhet; Användarcentrerad design;

  Sammanfattning : Mitt masterprojekt är en bok som syftar till att stötta anhöriga till personer med förvärvad hjärnskada, där jag använder mig själv och min egen rehabilitering efter en smitningsolycka som fallstudie. ... LÄS MER

 3. 3. Tackans kalciumomsättning under högdräktighet och tidig laktation

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Agricultural Research for Northern Sweden

  Författare :Klara Karlsson; [2017]
  Nyckelord :kalciumbrist; hypokalcemi; mineralomsättning; fårproduktion;

  Sammanfattning : Under sen dräktighet och tidig laktation kan tackor drabbas av kalciumbrist (hypokalcemi). Tackan tappar aptiten, blir vinglig, förlorar förmågan att resa sig och faller till sist i koma. Behandling med en intravenös injektion av kalcium ger en snabb återhämtning. LÄS MER

 4. 4. Alfakloralos : ett gift eller bekämpningsmedel?

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sandra Dahlström; [2017]
  Nyckelord :alfakloralos; hund; hundar; bekämpningsmedel; förgiftning;

  Sammanfattning : Alfakloralos har i dagsläget två olika användningsområden, som bekämpningsmedel och som anestesimedel. I Sverige används det som bekämpningsmedel mot möss, medan det internationellt även används mot råttor, fåglar och mullvadar. Det andra användningsområdet är som anestesimedel på försöksdjur. LÄS MER

 5. 5. Radiologiska undersökningsmetoder vid intracerebral hjärnblödning – CT och MR

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

  Författare :Emma Klockars; [2013]
  Nyckelord :Intracerebral hjärnblödning; CT; MR;

  Sammanfattning : Bakgrund: Intracerebral hjärnblödning (ICH) står för omkring 20 % av alla cerebrovaskulära sjukdomar och uppkommer oftast snabbt, vanligtvis i samband med aktivitet. Är blödningen stor kan hjärnans mittstrukturer flytta på sig, vilket i värsta fall kan leda till koma eller döden. LÄS MER