Sökning: "Kombinerad mätning"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Kombinerad mätning.

 1. 1. Utvärdering av GNSS-baserade fri stationsetableringsmetoder : En jämförelse av realtidsuppdaterad fri station och 180-sekundersmetoden

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Filip Ekman; Malin Molander; [2021]
  Nyckelord :RUFRIS; 180 seconds method; NRTK; free station; RUFRIS; 180-sekundersmetoden; NRTK; fri station;

  Sammanfattning : Behovet av mätning med totalstation har inom många områden minskat till förmån för mätning med GNSS-baserad teknik som ett resultat av dess större flexibilitet och ofta acceptabla osäkerhet. GNSS-baserad mätning kan dock begränsas av olika faktorer, vilket skapar ett behov av mätning med totalstation. LÄS MER

 2. 2. Se upp i backen! Cyklisters val av hastighet i lutning med svängradie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Anna Assarsson; [2020]
  Nyckelord :Framkomlighet; säkerhet; svängradie; lutning; cyklister; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Cykeln som färdmedel är bra för miljön och ökar folkhälsan. I syfte att öka cyklandet har ett antal prioriterande insatsområden tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Regioner (Trafikverket, 2018). Bland dem finns säker infrastruktur och beteendepåverkande insatser. LÄS MER

 3. 3. Vad har vi för organisationskulur egentligen? : En undersökande och jämförande studie av organisationskulturen

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Pedagogiska institutionen; Umeå universitet/Pedagogiska institutionen

  Författare :Jessica Jakobsson; Victoria Vall; [2020]
  Nyckelord :Competing values framework; effektivitet; OCAI; organisationsförändring; organisationsutveckling; mätinstrument;

  Sammanfattning : I varje organisation existerar det en kultur, organisationskultur, som är unik just för företaget och inom den kan det finnas variationer. Kunskap om hur organisationskulturen ser ut, vilka variationer som finns, vad de beror på och hur de kan komma till uttryck är en styrka för organisationen och ger den en stor fördel i dess utveckling samt kan vara avgörande för organisationens överlevnad. LÄS MER

 4. 4. Lägesosäkerhet vid nätverks-RTK-mätning med inbyggd lutningskompensator: en undersökning av Leica GS18 T

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad; Högskolan i Gävle/Samhällsbyggnad

  Författare :Åsa Almstedt; Niclas Peterson; [2019]
  Nyckelord :GNSS; Leica GS18 T; measurement uncertainty; network RTK; tilt compensation; GNSS; Leica GS18 T; lutningskompensator; lägesosäkerhet; nätverks-RTK;

  Sammanfattning : Ett på marknaden nyligen introducerat GNSS-instrument är Leica GS18 T med inbyggd lutningskompensator, baserad på kombinerad GNSS- och tröghetsnavigeringsteknik (INS), som gör att mätstången med GNSS-instrumentet inte behöver centreras över den punkt som ska mätas in. Förutom att utföra snabbare mätningar möjliggör lutningskompensatortekniken inmätning av dolda punkter där konventionell GNSS-mätning normalt inte är möjlig utan mer tidskrävande indirekta metoder måste användas. LÄS MER

 5. 5. Värmeutveckling och självuttorkning hos pasta- och bruksprov med flygaskainblandning – Litteraturstudie samt test av ny metod för kombinerad mätning av värmeutveckling och RF-nivå

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Avdelningen för Byggnadsmaterial

  Författare :Matilda Andersson; [2018]
  Nyckelord :cement hydration self dehydration concrete relative humidity cementpaste betong relativ fuktighet cementpasta värmeutveckling hydratation; Science General;

  Sammanfattning : Concrete has been frequently used as a buildning material in modern time and is today one of the most applied buildningmaterials. Since the demand of sustainability is getting bigger, more focus is put on the large carbon dioxide emissions that happens due to the cementmanufacturing. LÄS MER