Sökning: "Komeyl Taheri"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Komeyl Taheri.

  1. 1. Personers upplevelser av livsstilsförändringar vid diabetes mellitus typ 2

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för hälsa, lärande och teknik

    Författare :Farhad Yaqobi; Komeyl Taheri; [2023]
    Nyckelord :Diabetes mellitus typ 2; egenvård; erfarenhet; livsavgörande händelser; livskvalité; omvårdnad; patienter; uppfattning.;

    Sammanfattning : Bakgrund: Diabetes är en kronisk sjukdom och innebär förhöjd blodsockernivå i kroppen. Diabetes typ 2 räknas som folksjukdom både i Sverige och globalt och antal drabbade personer ökar kontinuerligt i hela världen. Ökningen beror bland annat på ohälsosamma livsvanor och övervikt/fetma. LÄS MER