Sökning: "Komfortkyla"

Visar resultat 1 - 5 av 44 uppsatser innehållade ordet Komfortkyla.

 1. 1. Värme- och kylalösningar för framtida Jägersro Hästcenter - En jämförande fallstudie av olika tekniska lösningar med fokus på ekonomisk och miljömässig hållbarhet

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för energivetenskaper

  Författare :Oskar Heimer; [2021]
  Nyckelord :building heating; hot tap water; comfort cooling; heating demand; cooling demand; energy simulation; system sizing; district heating; district cooling; heat pumps; life-cycle cost LCC ; Opex Capex; carbon dioxide equivalent; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Skånska Travsällskapet (STS, ``The Scanian Trotting Association``) has subdivided its property on which the current Jägersro trotting and galloping arena is located. They have thereby enabled the financial means to invest in a new horse racing arena. LÄS MER

 2. 2. Fjärrvärmedriven komfortkyla : Lokala absorptionskylmaskiner i Visbys fjärrvärmenät

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Ebba Lindqvist; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Behovet av komfortkyla i byggnader förväntas öka till följd av bland annat den globala uppvärmningen och högre krav på behagligt inomhusklimat. Bortsett från fjärrkyla är eldrivna kompressorkylmaskiner idag den vanligaste kyltekniken för komfortkyla. LÄS MER

 3. 3. Lokala lösningar för komfortkyla i Luleå : En teknoekonomisk jämförelse mellan fjärrvärmedriven absorptionskyla och solelsdriven kompressorkyla

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för teknikvetenskap och matematik

  Författare :Sundström Josefin; [2021]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Efterfrågan på fjärrkyla ökar i Luleå och kunder som ligger utanför det befintliga fjärrkylanätet riskerar tvingas investera i egna kyllösningar innan nätet byggts ut. En av dessa är ett nytt kvarter kallat Biet som planeras byggas i centrala Luleå. LÄS MER

 4. 4. Performance assessment in district cooling networks using distributed cold storages : A case study

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Zinar Bilek; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : District cooling is a technology that has been gaining traction lately due to increased demand from the commercial and industrial sectors, especially in dense urban areas such as Stockholm. A literature study found that customers such as hospitals, offices, malls and data centres all depend on both comfort cooling and process cooling. LÄS MER

 5. 5. Individuell mätning och debitering av tappvarmvatten i flerbostadshus

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Byggteknik

  Författare :Ricky Olars; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Europaparlamentet och Europeiska rådet ställer krav på individuell mätning och debitering (IMD) av varmvatten i flerbostadshus för medlemsländerna genom Artikel 9 i Energieffektiviseringsdirektivet. Boverket fick i uppdrag av regeringen att utreda om det fanns skäl att införa krav på individuell mätning av värme, komfortkyla och tappvarmvatten i flerbostadshus. LÄS MER