Sökning: "Komfortkyla"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade ordet Komfortkyla.

 1. 1. Utvärdering av framtida lågtempererade geoenergilager för Vasakronans kontorsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Energivetenskap

  Författare :Lucas Asplund; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vasakronan is a real estate company with plans to build several geoenergy systems among other energy saving solutions to reduce 50 % of their buildings energy use. Each plant is designed by different constructors; thus, the design of the plants varies with both operating systems and construction. LÄS MER

 2. 2. Skillnaden mellan beräknad och uppmätt energianvändning i två olika kontorshus

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Warid Mustafa; Hala Haidar Ghazi; [2019]
  Nyckelord :IDA ICE; Energianvändning; Uppvärmning; Komfortkyla; Fastighetsel; Kontorsbyggnader; BBR; Miljöbyggnad certifiering; Normalårskorrigering; Specifik energianvändning; Energiindexmetoden; Ventilationssystem; Verksamhetsenergi; Värmekapacitet; Köldbryggor; Transmissionsförluster; Energibehov; Värmegenomgångskoefficient;

  Sammanfattning : Idag finns det ett flertal krav och rekommendationer från myndigheter vilka syftar till att reglera och hålla nere energianvändningen i kontorsbyggnader. I Boverkets byggregler, BBR, finns vägledning till hur kraven kan uppfyllas. LÄS MER

 3. 3. Energy efficiency in a renovated modern office with activity-based work style

  Master-uppsats, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Jesper Olausson; [2019]
  Nyckelord :DCV; energy efficiency; Closed-loop duct; thermal insulation supply ducts; Air conditioning; underfloor heating; energy audit; behovsstyrd ventilation; energieffektivitet; ringmatad ventilation; isolering av tilluftskanaler; komfortkyla; golvvärme; miljöbyggnad; energikartläggning;

  Sammanfattning : During renovation Ljusåret 2 was converted to a modern office with an activity based work style (ABW) with a Demand Controlled Volume (DCV) ventilation system connected to a closed-loop duct. Cooling is provided through air handling units and active water based beams, the underfloor heating system was kept. LÄS MER

 4. 4. Optimization of Distributed Cooling and Cold Storage in Sweden : Case Study - Norrenergi AB

  Master-uppsats, KTH/Energiteknik

  Författare :Biramo Yifru Woldemariam; [2019]
  Nyckelord :cold storage; cooling machines; district cooling; free cooling; heat pumps; power-to cold; kyllager; kylmaskiner; fjärrkyla; frikyla; värmepumpar; kraftkyla;

  Sammanfattning : District cooling supply is vital for service, commercial and industrial sectors like hospitals, data centers, supermarkets and sensitive laboratory facilities. The main cooling demand in the case of Sweden also originates from these sectors. LÄS MER

 5. 5. Isproduktion genom absorptionskyla vid Linköpings ishall : Samt kylning av ishallens kompressorkylmaskiner genom fjärrkyla

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Energisystem; Linköpings universitet/Energisystem

  Författare :Erik Jonsson; Erik Ingvarsson; [2018]
  Nyckelord :Isproduktion; absorptionskyla; kompressorkyla; fjärrkyla;

  Sammanfattning : Under sommarmånaderna är behovet i fjärrvärmenät lågt, vilket innebär att fjärrvärmeproducenter i större utsträckning kan elda de mest lönsamma bränslena för att täcka behovet. Vid Linköpings kraftvärmeverk eldas under sommarperioden stora mängder billigt avfall vilket leder till låga och ibland negativa marginalkostnader i produktionen. LÄS MER