Sökning: "Komfortmätning"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Komfortmätning.

 1. 1. Finans – Motiv bakom ett beslut

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan; Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Igor Persson; [2019-03-19]
  Nyckelord :Finans; Komfortmätning; Bostadsbolag;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att undersöka om bostadsbolags beslutsprocess för införande avkomfortmätning sammanfaller med de argument som framhålls. Argumenten som framhålls är;ekonomi, rättvisa och miljö... LÄS MER

 2. 2. Termisk komfort hos sågskyddsutrustning : Om sågskyddstextilens inverkan på komforten i sågskyddsplagg

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Institutionen Textilhögskolan

  Författare :FANNY DENMAN JERNBERG; [2014]
  Nyckelord :textil komfort; komfortmätning; PPE; sågskydd; ångmotstånd; wicking; skyddsutrustning; luftgenomsläpplighet; vätskeledningsförmåga;

  Sammanfattning : Det här examensarbetet om 15 högskolepoäng behandlar sågskyddstextilens bidrag till komfortnivån i sågskyddsplagg. Personlig skyddsutrustning kräver att materialet innehar specifika egenskaper vilka ofta står i konflikt med en god komfortnivå. LÄS MER

 3. 3. Validering av komfortmätning på cykelvägar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Johan Gustafschöld; Carl Ossbahr; [2011]
  Nyckelord :Technology and Engineering;

  Sammanfattning : .... LÄS MER