Sökning: "Komma igång med ArchiCAD - en handbok för nybörjare"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Komma igång med ArchiCAD - en handbok för nybörjare.

  1. 1. Komma igång med ArchiCAD - en handbok för nybörjare

    Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Högskoleingenjörsutbildning i byggteknik med arkitektur

    Författare :Joakim Juel; Oscar Torstensson; [2008]
    Nyckelord :archicad; handbok; 3d-modellering; Building construction; Byggnadsteknik; Technology and Engineering;

    Sammanfattning : Under vår utbildningstid på LTH har vi fått obligatorisk undervisning i AutoCAD medan undervisning i ArchiCAD varit valbar. Ett problem för de studenter som velat förkovra sig i ArchiCAD har varit att det på LTH inte funnits litteratur till ArchiCAD. LÄS MER