Sökning: "Kommersiell fastighetsmarknad"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Kommersiell fastighetsmarknad.

 1. 1. Dagens kommersiella fastighetsmarknad : En studie av branschen och dess riskfaktorers påverkan på delmarknaderna kontor och butik i Stockholm CBD

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :My Almgren; Charlotte Mörkeberg; [2018]
  Nyckelord :Commercial Real Estate Market; Risk; Business Cycle; Interest Rate; Rental Revenue; Yield; Kommersiell fastighetsmarknad; risker; konjunktur; räntenivå; hyresutveckling; direktavkastningskrav;

  Sammanfattning : Hyresmarknaden för lokaler i Stockholm CBD har de senaste åren präglats av en hög efterfrågan, svagt ökande utbud och en stark hyresutveckling till följd av en stadig BNP-tillväxt i Sverige. Vi har historiskt sett mycket låga räntor och direktavkastningskrav. LÄS MER

 2. 2. Kan blockkedjan förbättra transaktionsprocessen? : En studie om blockkedjans funktion för kommersiella fastighetstransaktioner

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ludvig Runestam; Henrik Wiksell; [2018]
  Nyckelord :Commercial real estate; Blockchain; Transaction process; Smart contracts; Due diligence; Information asymmetry; Kommersiella fastigheter; Blockkedja; Transaktionsprocessen; Smarta kontrakt; Due diligence; Asymmetrisk information;

  Sammanfattning : Kommersiella fastighetstillgångar karaktäriseras av tidskrävande och komplexa transaktions-processer som är skilt från många andra tillgångsslag. Informationsasymmetrier och avsaknad av standardisering har skapat en ineffektiv kommersiell fastighetsmarknad med höga transaktionskostnader för såväl förvärv som avyttring. LÄS MER

 3. 3. Auktorisation av fastighetsförvaltare : En studie efter införandet av auktorisationen

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :David Repton; Robert Thollin; [2012]
  Nyckelord :Real Estate; Real Estate Management; Professional Certification; Certification; Fastigheter; Fastighetsförvaltning; Kvalitetssäkring; Auktorisation;

  Sammanfattning : Värdet av det svenska fastighetsbeståndet utgör två tredjedelar av den svenska nationalförmögenheten och det kommersiella fastighetsbeståndet kan värderas till cirka 3 200 miljarder kronor. En av de viktigaste yrkesrollerna för en fungerande kommersiell fastighetsmarknad är i sin tur fastighetsförvaltaren. LÄS MER