Sökning: "Kommersiell handel"

Visar resultat 1 - 5 av 20 uppsatser innehållade orden Kommersiell handel.

 1. 1. Fel i flera led - En undersökning av det inomobligatioriska skadeståndsansvaret för fel vid kommersiell handel med mängdvaror av standardkaraktär

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Linnéa Axelsson; [2021-04-12]
  Nyckelord :Kommersiell handel; Handelskedja; Köprätt; Köplagen; Avtalsfrihet; Kanalisering; Skadestånd;

  Sammanfattning : I praktiken är det vanligt att försäljning sker i flera led. Om en part bryter mot köpeavtalet kan det drabba flera personer eller företag i en handelskedja. LÄS MER

 2. 2. En kulturell och kommersiell teater : En differentieringsstrategi mot E-handeln

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Mette Richardson; Siri Hedberg; [2021]
  Nyckelord :Differentiation; High-End; Department stores; Nordiska Kompaniet; E-commerce; Physical offer; The Five Product Levels; Intangible assets; Symbols; Customer Loyalty; Brand.; Differentiering; High-End; Varuhus; Nordiska Kompaniet; E-handel; Fysiskt erbjudande; The Five Product Levels; Immateriella värden; Symboler; Kundlojalitet; Varumärke.;

  Sammanfattning : Syftet med uppsatsen är att utifrån intern strategi och anställdas uppfattning undersöka hur ett varuhus ​inom High-End-segmentet arbetar med att differentiera sitt fysiska erbjudande. Vidare syftar uppsatsen till att undersöka huruvida detta skulle kunna vara ett sätt att bemöta den ökade konkurrensen från E-handeln. LÄS MER

 3. 3. Stora visioner för ett litet centrum -En diskursiv analys av centrumutveckling i Karlsborg

  Kandidat-uppsats, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap; Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Maja Eriksson; Ida Karlsson; [2020]
  Nyckelord :WPR-analys; Bacchi; Entreprenörsurbanism; Small town development; attractiveness; centrumutveckling;

  Sammanfattning : Det offentliga rummet är under konstant förändring och i Sverige pågår det stora satsningar för att bevara levande stadskärnor, framförallt genom bevarande av kommersiell handel. Oavsett storlek på städer tenderar centrumutveckling i Sverige att grundas på liknande mål och visioner, att det är nationella och internationella ideal och trender som styr. LÄS MER

 4. 4. Stadsgatans överlevnad : En studie av förhållandet mellan utbud, densitet och urban form

  Kandidat-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering; Blekinge Tekniska Högskola/Institutionen för fysisk planering

  Författare :August Ekman Öhrn; Pontus Wirf; [2019]
  Nyckelord :stadsplanering; urban form; space syntax; handel; densitet;

  Sammanfattning : Staden som en handelsplats har djupa rötter och handelns form i våra städer förändras löpande, i samtiden kanske framförallt genom e-handelns intåg. Arenan för kommersiell service är i ständig förändring och när våra städer förtätas har vi genom planering chans att påverka förutsättningarna för kommersiell service. LÄS MER

 5. 5. Asiatisk svartbjörn, Ursus thibetanus, i Kinas gallindustri

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

  Författare :Sophia Panofsky; [2018]
  Nyckelord :asiatisk svartbjörn; Ursus thibetanus; gallfarm;

  Sammanfattning : Björngalla används inom traditionell kinesisk medicin till att behandla en rad olika sjukdomar och tillstånd från halsont till frakturer, syfilis och cancer. Tjuvjagade vilda björnar var källan till den björngalla som användes i traditionell kinesisk medicin innan 1980. LÄS MER