Sökning: "Kommersiella fastigheter"

Visar resultat 11 - 15 av 132 uppsatser innehållade orden Kommersiella fastigheter.

 1. 11. REITs framtid i Sverige

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Felix Hallsten; Fredrik Sundin; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : REITs har kommit att bli ett världsomspännande fenomen. Denna investerings-form har egenskaper som gagnar hela spannet av investerare, stora som små. Högre riskjusterad avkastning, stabila och förutsägbara kassaflöden är några av anledningarna till detta. LÄS MER

 2. 12. E-handelns påverkan på fysiska handelsytor

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Elin Moström; Märta Stopner; [2018]
  Nyckelord :E-commerce; retail; commercial real estate; real estate management; E-handel; handel; förvaltning; kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Den svenska e-handeln växer i stadig takt varje år. Under 2017 ökade e-handeln med 16 procent jämfört med föregående år och utgör nu 8,7 procent av den totala detaljhandeln. Hur detaljhandeln förändras påverkar i sin tur de fastighetsägare som tillhandahåller de fysiska handelsytorna. LÄS MER

 3. 13. Tjänster och digitala lösningar i kontorsfastigheter

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Jennifer Jennerhed; Frida Hedin; [2018]
  Nyckelord :Digitala lösningar; kundnytta; fastighetsbranschen; fastighetsbolag; facility management; service management; kommersiella fastigheter; Technology and Engineering; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att undersöka hur fastighetsbolag arbetar med tjänster och digitala lösningar som ökar kundnyttan i kontorsfastigheter fastigheter. Studien syftar även till att undersöka vilka tjänster och digitala lösningar som hyresgästerna sannolikt kommer att efterfråga i framtiden. LÄS MER

 4. 14. Demand-response potential of large-scale data centers in Europe 2030

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Miljö- och energisystem; Lunds universitet/Ekosystemteknik (CI)

  Författare :Carolina Koronen; [2018]
  Nyckelord :data centers; demand-response; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Storskaliga datacenter utgör en ny energiintensiv industri. Detta examensarbete undersöker datacenters kvalitativa potential att delta i efterfrågestyrning och gör en uppskattning av vilken i vilken storleksordning denna kraftreserv skulle kunna vara i Europa år 2030. LÄS MER

 5. 15. Comparing three machine learning algorithms in the task of appraising commercial real estate

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Michael Dellstad; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; commercial real estate appraisal; automated commercial real estate appraisal;

  Sammanfattning : In a unique opportunity to examine rare appraisal data from the commercial real estate sector, the accuracy of three machine learning algorithms is compared in the task of appraising commercial real estate. The algorithms; random forests, support vector regression and artificial neural networks, are tested in research about residential real estate, but the area of commercial real estate has remained relatively unexplored due to corporate secrecy. LÄS MER