Sökning: "Kommersiella fastigheter"

Visar resultat 16 - 20 av 132 uppsatser innehållade orden Kommersiella fastigheter.

 1. 16. Vad kan motivera skillnader i direktavkastning?

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Jim Nylander; Joakim Signäs; [2018]
  Nyckelord :Direktavkastning; Fastighetsinvestering; Risk;

  Sammanfattning : Fastighetsmarknaden gynnas av goda tider med höga fastighetsvärden, rådande bostadsbrist och låga vakansgrader. För nyproduktion kan i praktiken antas en vakansgrad nära noll. Marknadsdata för bostadshyreshus i Malmö visar på vakansgrader runt cirka 1,5%, för både A-läge och C-läge. LÄS MER

 2. 17. Eftermarknaden för byggprojekt inom kommersiella fastigheter : ett organisations- och relationsperspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Karl Gustafsson; Alex Lund Riboe; [2018]
  Nyckelord :Aftermarket; Organization; Service Marketing; Relationship management Theory; Warranty; Quality; Eftermarknad; Organisation; Servicemarknadsföring; Kund-leverantörsrelationen; Garanti; Kvalitet;

  Sammanfattning : Inom de flesta industrier är konkurrensen hård, byggindustrin är inget undantag. Ett sätt att stå sig stark på marknaden är att finna andra konkurrensmedel än de traditionella: pris och kvalitet. Detta examensarbete syftar att undersöka eftermarknadens betydelse för entreprenadbolag och fastighetsägare. LÄS MER

 3. 18. Maskininlärning inom kommersiella fastigheter : Prediktion av framtida hyresvakanser

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik; Uppsala universitet/Avdelningen för systemteknik

  Författare :Brook Alemayehu; Fredrik Johnsons; [2018]
  Nyckelord :Machine learning; classification; real estate; vacancies; prediction; azure; maskininlärning; fastigheter; klassificering; hyresvakanser; prediktion; azure;

  Sammanfattning : The purpose of this thesis is to investigate the possibilities of predicting vacancies in the real estate market by using machine learning models in terms of classification. These models were mainly based on data from contracts between a Swedish real estate company and their tenants. LÄS MER

 4. 19. Energianvändning för driftsatta ventilationsaggregat med värmeåtervinning

  M1-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Peter Nordbåge; Anton Engwall; [2018]
  Nyckelord :energy usage; heat recovery efficiency; SFP; ventilations system; trace gas method; air assemblies; energianvändning; temperaturverkningsgrad; SFP; FTX-aggregat; ventilationssystem; spårgasmetod;

  Sammanfattning : I dagens samhälle ligger stort fokus på energianvändningen för bostäder och kommersiella fastigheter. Energianvändningen beskriver inte bara en byggnads energibehov, utan också miljö- och ekonomiska aspekter. LÄS MER

 5. 20. The success of the coworking sector : A case study – London, United Kingdom

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Lukas Theander; [2018]
  Nyckelord :Coworking; success factors; clustering; flexible office; London office market; Coworking; framgångsfaktorer; klusterbildning; flexibla kontor; Londons kontorsmarkand;

  Sammanfattning : The office market has traditionally been observed to be too inflexible to satisfy dynamic workspace demands. Market forces have continuously compressed lengths of commercial leases and new office solutions have evolved. As a result, the coworking sector, associated with a shared workspace environment, has become a multibillion-dollar industry. LÄS MER