Sökning: "Kommersiella fastigheter"

Visar resultat 16 - 20 av 168 uppsatser innehållade orden Kommersiella fastigheter.

 1. 16. Möjligheter och lösningar för återbruk : En studie om avfallsminimering vid hyresgästanpassningar av kontor

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mikaela Butrs; Moa Fasih; [2020]
  Nyckelord :Circular economy; Reuse; Sustainability; Waste; Change management; Cirkulär ekonomi; Återbruk; Återanvändning; Hållbarhet; Förändringsarbete;

  Sammanfattning : Idag står byggsektorn bakom en tredjedel av allt avfall som genereras i Sverige. Under lokalanpassningar går en stor del av fungerande komponenter till avfall. Det behövs därför byggas på ett mer resurseffektivt sätt och för att minska avfallet samt undvika utvinning från jungfruliga resurser kan man arbeta med återbruk. LÄS MER

 2. 17. Optimizing night cooling for two systems in Stockholm

  Master-uppsats, KTH/Uthålliga byggnadssystem

  Författare :David Wetterdal; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Buildings in the commercial sector in Sweden accounts for around 12 % of the final energy consumption of the whole country. Utilizing energy efficient methods for heating, cooling and ventilation without compromising the indoor environment is therefore important. LÄS MER

 3. 18. Värdeskapande flexibilitet på den kommersiella hyresmarknaden : Förändrade kontor, fastigheter och kontrakt på den kommersiella hyresmarknaden

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system; KTH/Fastighetsföretagande och finansiella system

  Författare :Hedvig Sandin; Joanna Sandell; [2020]
  Nyckelord :Kommersiella fastigheter; coworking; multi-use; mixed-use; flexibla kontrakt; delningsekonomi;

  Sammanfattning : För många av dagens kommersiella hyresgäster och fastighetsägare är det viktigt med organisatorisk skalbarhet för att kunna anpassa sin verksamhet eller fastighet efter ändrade omständigheter. Detta har flera orsaker. LÄS MER

 4. 19. Covid-19-krisens effekter på fastighetsbolags kapitalkällor och refinansieringsmöjligheter : En explorativ studie i en svensk kontext vid inledningen av pandemin 2020

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Erik Brandt; Douglas Frankedal Skoog; [2020]
  Nyckelord :Bank financing; Behavioral Finance; Capital sources; Capital structure; Commercial paper; Corporate bonds; Corporate finance; Covid-19; Crisis; Refinancing;

  Sammanfattning : Den svenska ekonomin har gått på högvarv under flera år och har kännetecknats av en lågräntemiljö med god tillgång på kapital. I spåren av finanskrisen under 2008 har flera kapitalkällor vuxit fram och möjliggjort en diversifiering av finansiering. LÄS MER

 5. 20. Kartläggning av transaktionsmarknaden i Stockholms län 2019

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Madeleine Jakobik; Johannes Sennerö; [2020]
  Nyckelord :Transactions; real estate investments; investment category; location classification; Transaktioner; fastighetsinvesteringar; investerarkategorier; lägesklassificeringar;

  Sammanfattning : År 2019 var rekordår i transaktionsvolym på Stockholms kommersiella fastighetsmarknad där en mångfald av investerarkategorier var aktiva. De lägen där fastighetsinvesteringar görs kategoriseras kommunvis för fastighetstyper efter lägets attraktion på en skala som benämns AA, A, B, C, och D där AA är det mest attraktiva läget och D det minst attraktiva läget. LÄS MER