Sökning: "Kommersiella fastigheter"

Visar resultat 21 - 25 av 132 uppsatser innehållade orden Kommersiella fastigheter.

 1. 21. Miljöcertifieringar av kommersiella fastigheter : En marknadsbild

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Carl Hofstrand; Mikael Valdenström; [2018]
  Nyckelord :Buildings; environmental certification systems; opinion; market analysis; Byggnader; miljöcertifieringssystem; uppfattning; marknadsbild;

  Sammanfattning : Denna rapport har till syfte att belysa varför förvaltande fastighetsbolag, med en långsiktig ägarstrategi på sitt fastighetsbestånd, väljer att miljöcertifiera sina lokaler. Samt hur de upplever investeringskostnaden som en certifiering medför, om de ser några problem eller brister i systemen och vad de tror om framtiden för miljöcertifieringar. LÄS MER

 2. 22. Systematiska fel och fallgropar vid värdering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Oskar Lyngö; Philip Lindström; [2018]
  Nyckelord :property valuation; behavioural finance; behavioural economics; fastighetsvärdering; beteendeekonomi;

  Sammanfattning : Syftet med studien är att kartlägga fastighetsvärderarens problematik och de potentiella riskområden värderaren stöter på i sin värderingsprocess. Uppsatsen har även undersökt vad branschen vill se för förändringar på marknaden för värdering av kommersiella fastigheter. LÄS MER

 3. 23. Fastighetsbolagens outnyttjade tillgångar, den andra hyran : Tilläggstjänster för bostadshyresgäster

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Peter Salmén; Henrik von Bahr; [2018]
  Nyckelord :Real estate companies; Tenants; Homeservices; Digitisation; Fastighetsbolag; Bostadshyresgäster; Tilläggstjänster; Digitalisering;

  Sammanfattning : Vår bakgrund till detta arbete grundar sig på individens föränderliga konsumtionsmönster, där till exempel e-handeln sedan länge är etablerad och tar stora marknadsandelar varje år. Parallellt är vi i Sverige allt mer på väg mot ett tjänstesamhälle, där vi kontinuerligt söker en smidigare och effektivare vardag. LÄS MER

 4. 24. Konvertering av kontorsfastigheter till äldreboenden : Fastighetsägarens perspektiv

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sara Hillman; Beatrice Niklasson; [2018]
  Nyckelord :Conversion Meter; conversion; care homes; office building; vacancy; Conversion Meter; konvertering; äldreboende; särskilt boende; kontor; vakanser;

  Sammanfattning : Det finns flera sätt för en fastighetsägare att minska vakanser. Ett sätt är att konvertera fastigheten, eller delar av den, till ett annat ändamål som passar dagens efterfrågan. Lokalanpassningar har gjorts i alla tider med anledning av att det kan vara dyrare att riva och bygga nytt. En konvertering kan vara bra ur flera olika perspektiv. LÄS MER

 5. 25. Fastighetsbolags uppfattning om hur värdet av deras kommersiella fastigheter påverkas av infrastrukturförändringar

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Sebastian Rangbo; Jarmo Sulonen; [2017]
  Nyckelord :Fastighetsbolag; kommersiella fastigheter; fastighetsvärdering; tågstation; infrastruktur; omvärldsförändring; nuvärdesmetoden;

  Sammanfattning : .... LÄS MER