Sökning: "Kommersiella fastigheter"

Visar resultat 21 - 25 av 168 uppsatser innehållade orden Kommersiella fastigheter.

 1. 21. Flexibla hyresavtal – En växande trend på kontorsmarknaden : Fördelaktigt för fastighetsägare och hyresgäster?

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Ida Kristoferson; Oscar Lithander; [2020]
  Nyckelord :Flexible Leases; Flexible Offices; Property Owners; Tenants; Future Offices; Real Estate Market; Commercial Real Estate; Flexibla hyresavtal; Flexibla kontorslokaler; Fastighetsägare; Hyresgäster; Framtidens kontorslokaler; Fastighetsbranschen; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : Till följd av digitaliseringens framfart förändras företags och medarbetares arbetssätt varpå nya krav ställs på kontors- och hyresavtalsutformningar. De krav som ställs idag kan sammanfattas med ett ord – flexibilitet. LÄS MER

 2. 22. Lagring av kyla i kommersiella fastigheter : Undersökning och jämförelse av olika kyllagringslösningar till fastigheten Nöten 3

  Master-uppsats, KTH/Kraft- och värmeteknologi

  Författare :Stina Busin; [2020]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det svenska energi- och klimatmålet säger att den svenska elproduktionen ska vara 100% förnybar till 2040 vilket förutspås sätta större press på flexibel elanvändning. Utöver det hotar en kapacitetsbrist i främst de svenska storstäderna då eleffektbehovet vid vissa tidpunkter förutspås bli högre än vad elnätet klarar av att leverera. LÄS MER

 3. 23. FACTORS DRIVING OFFICE RENTAL PRICE DIFFERENCES BETWEEN STOCKHOLM AND GOTHENBURG BUSINESS DISTRICTS

  Kandidat-uppsats, KTH/Matematisk statistik; KTH/Matematisk statistik

  Författare :Albert Hobohm; Peter Abrahamsson; [2020]
  Nyckelord :Statistics; applied mathematics; industrial management and engineering; multiple linear regression; real estate; Statistik; tillämpad matematik; industriell ekonomi; multipel regressionsanalys; fastigheter;

  Sammanfattning : This report investigates what the main price drivers are for commercial real estate rentals in Stockholm and Gothenburg. The mathematical method applied in this thesis is multiple linear regression and statistical analysis. The models are built from data provided by Datscha, a commercial market information provider. LÄS MER

 4. 24. PropTech och hållbarhet inom den kommersiella fastighetsmarknaden : En marknadsbild

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Mario Ishak; Oliver Stiernström; [2020]
  Nyckelord :PropTech; Real Estate; Digitalization; PropTech; Fastigheter; Digitalisering;

  Sammanfattning : Digitalisering och PropTech har under det senaste decenniet sett en stor våg av utveckling och innovation. Samtidigt stiger kraven på hållbara städer och fastigheter där hållbar utveckling är av hög prioritet. LÄS MER

 5. 25. Osäkerhet vid värdering av kommersiella fastigheter

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Michel Kouirie; Akrem Touati; [2020]
  Nyckelord :Uncertainty; valuation; commercial real estate; valuation methods; internal and external valuation; Osäkerhet; värdering; kommersiella fastigheter; värderingsmetoder; intern och extern;

  Sammanfattning : En värdering är en uppskattning av olika förväntningar om framtida nyttor där framtiden är mer eller mindre oförutsägbar, men en sådan process är inte fri från osäkerhet. Osäkerheten ärett universellt faktum som kommer alltid att finnas med vid värdering av kommersiella fastigheter utan hänsyn till vilka värderingsmetoder värderarna tillämpar. LÄS MER