Sökning: "Kommersiella fastigheter"

Visar resultat 6 - 10 av 144 uppsatser innehållade orden Kommersiella fastigheter.

 1. 6. Redesign of an industrial air treatment product.

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :BRITTNEY NICOLE ARTHUR CABRERA; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Ozonetech is a Swedish company that develops and markets systems and solutions based on their own ozone generating technology. This technology is used to purify, disinfect and deodorize air and water, providing benefits for the food processing industry, real estate, commercial kitchens, as well as retail. LÄS MER

 2. 7. Kontorshyresgästers betalningsvilja för flexibla hyresavtal : En undersökning av kontorshyresmarknaden i Stockholm CBD

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Sofia Linjo; Alexandar Andonov; [2019]
  Nyckelord :Flexible leases; commercial leases; menu of contracts; willingness to pay; Flexibla hyresavtal; kommersiella hyresavtal; meny av kontrakt; betalningsvilja;

  Sammanfattning : Kontorshyresmarknaden i Stockholm har de senaste åren blomstrat med höga hyresnivåer, låga vakansgrader och en stabil ekonomisk tillväxt. Allt fler företag söker sig till kontor inne i Stockholm city vilket har lett till att hyresgästerna befinner sig i en position där det är konkurrens om utbudet på lokaler samtidigt som efterfrågan på mer flexibilitet i hyresavtalen har ökat. LÄS MER

 3. 8. Fastighetsvärderares trygghet i värderingsprocessen

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Jessica Öhman; Robin Österberg; [2019]
  Nyckelord :Real estate appraisal; commercial real estate; assuredness; profession; Fastighetsvärdering; kommersiella fastigheter; trygghet; profession;

  Sammanfattning : Bakgrunden till studien är att den kommersiella fastighetsmarknaden är en säregen marknad, med kännetecken som heterogenitet och illikviditet. Det råder en form av informationsasymmetri mellan olika parter på fastighetsmarknaden, detta på grund av att fastighetsbolag besitter mer information om fastigheterna än andra intressenter på marknaden. LÄS MER

 4. 9. Gröna Byggnader : En redogörelse av miljöcertifieringar och miljömärkningar för byggnader på den svenska bostadsmarknaden med fokus på byggaktörers lönsamhet

  Kandidat-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Jesper Lindstrand; Astrid Ålander; [2019]
  Nyckelord :Green buildings; Environmental certifications; Sustainability; Gröna byggnader; Miljöcertifieringar; Hållbarhet;

  Sammanfattning : Detta examensarbete fokuserar på gröna byggnader på bostadsmarknaden, samt vad miljöcertifiering och miljömärkning av byggnader innebär. Hur stor är egentligen vetskapen om miljöcertifieringar och miljömärkningar hos kunder på marknaden för bostäder? Det är en intressant fråga som är återkommande i denna uppsats. LÄS MER

 5. 10. Logistics in a Changing Retail Landscape : How Will Warehouses and Logistics Real Estate Evolve With the Transformation of Retail?

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande; KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Markus Linell; Theodor Riise; [2019]
  Nyckelord :Logistics real estate; Warehouses; Retail; Ecommerce; Commercial real estate; Logistikfastigheter; Lagerfastigheter; Handel; E-handel; Kommersiella fastigheter;

  Sammanfattning : The Swedish retail sector is experiencing a structural shift, where the e-commerce sector isgrowing steadily each year. As of 2017, e-commerce had seen an average annual growth rateof 14% over the past decade. Currently, e-commerce corresponds to 8.7% of the total retailsector. LÄS MER