Sökning: "Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar 2010"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar 2010.

 1. 1. Franchising ur ett konkurrensperspektiv - Är regleringen för franchising tillräcklig eller finns det risk för snedvridning av konkurrensen på den inre marknaden?

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Johanna Olofsson; [2016]
  Nyckelord :Franchising; Konkurrensrätt; Artikel 101 FEUF; Kommissionens förordning 330 2010; Kommissionens riktlinjer om vertikala begränsningar 2010; Pronuptia de Paris; Business and Economics;

  Sammanfattning : Franchising är egentligen ett företagsekonomiskt begrepp vars avtal berör många rättsområden såsom konkurrensrätt, avtalsrätt, immaterialrätt samt arbetsrätt. Det en verksamhetsform som kombinerar ett lyckat beprövat affärskoncept med egenföretagande. LÄS MER

 2. 2. Internetdistribution – passiv återförsäljning? : Analys av hur återförsäljning på Internet hanteras under EU-rättens konkurrensregler för vertikala avtal – EU-domstolens avgörande i Pierre Fabre och kommissionens riktlinjer för vertikala avtal

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Sofia Tot; [2012]
  Nyckelord :konkurrensrätt; vertikala avtal; försäljning på internet; Pierre Fabre;

  Sammanfattning : Uppsatsen analyserar hur återförsäljning på Internet hanteras under EU-rättens konkurrensregler för vertikala avtal bl.a. i ljuset av EU-domstolens avgörande i Mål C-439/09 Pierre Fabre. LÄS MER