Sökning: "Kommissionslagen"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade ordet Kommissionslagen.

 1. 1. Kommittentens borgenärsskydd, Ett krav på verkligt kommissionsavtal och/eller sakrättsliga moment?

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Malin Olsson; [2013]
  Nyckelord :borgenärsskydd; kommissionsavtal; kommittent; kommissionslag; sakrätt; separationsrätt; kreditsäkerhet; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sammanfattning En stor del av svensk handel går ut på att distribuera och sälja varor. Ett företag kan välja att distribuera varor självt, alternativt ingå samarbete med annan part. LÄS MER

 2. 2. Kommission och andra uppdragsformer - en obligationsrättslig analys och jämförelse av gällande rätt

  D-uppsats, Göteborgs universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Fanny Torgerson; [2010-08-06]
  Nyckelord :2009:75;

  Sammanfattning : Den 1 oktober 2009 trädde en ny kommissionslag (KommL) i kraft. Syftet vara att skapa tidsenliga regler och ett mer jämbördigt avtalsförhållande. För att uppnå detta syfte fick lag om handelsagentur (HagL) stå modell vid utformningen av KommL:s nya bestämmelser och lagarna är nu därför i stort överensstämmande. LÄS MER

 3. 3. Trusteefunktioner vid obligationsemissioner

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Johansson; [2007]
  Nyckelord :Bankrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Trusten är en rättsfigur som förekommer i de rättsordningar som är präglade av den engelska rättstraditionen samt sedan några decennier även i några andra rättsordningar. Enligt engelsk rätt uppkommer en trust då en person (kallad settlor) överlåter egendom åt en förvaltare (trustee) med förbehåll om att förvaltarens förfoganderätt skall inskränkas till förmån för en tredje person (beneficiary). LÄS MER

 4. 4. Felansvar eller rådgivningsansvar? IT-konsulters skadeståndsansvar

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Martin Ågren; [2002]
  Nyckelord :Avtalsrätt; IT-rätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Felansvar vid IT-tjänst I ett datakonsultföretag är medarbetarnas samlade kunskaper den centrala tillgången. En datakonsults uppdrag kan bestå av allt från rådgivning och tillverkning till försäljning av lösa saker. LÄS MER

 5. 5. Due diligence vid företagsförvärv

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Anders Warnhammar; [2001]
  Nyckelord :Associationsrätt; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Due diligence är ett begrepp som används i flertalet olika situationer internationellt. Dess betydelse vid en direkt översättning är&semic ''vederbörlig omsorg'' eller ''tillbörlig aktsamhet''. LÄS MER