Sökning: "Kommodifiering"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade ordet Kommodifiering.

 1. 1. En ärlig anställningsform? En kvalitativ studie om bemanningskonsulters arbetssituation utifrån konsultchefers perspektiv.

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ebba Henriksson; [2023]
  Nyckelord :Bemanningsföretag; anställningstrygghet; flexibilitet; prekaritet; maktresursteori; kommodifiering; ramanalys.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Till följd av en alltmer globaliserad värld och strävan efter flexibilitet, har den svenska arbetsmarknaden börjat präglas alltmer av osäkra anställningsvillkor där bemanningsföretag spelar en avgörande roll. Syftet med denna studie är att analysera bemanningsbranschen genom konsultchefers syn på bemanningskonsulters arbetssituation, samt diskutera på vilket sätt bemanningsbranschen riskerar att bidra till en ökad kommodifiering av människan och vad det kan få för effekter. LÄS MER

 2. 2. I hjärtat av samtiden

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Ebba Odeskog; [2023]
  Nyckelord :Prekaritet; individualitet; modernitet; samtida relationer; kärlek; kommodifiering; Social Sciences;

  Sammanfattning : Senmoderniteten förändras med en faslig fart och uppvisar otaliga skillnader i jämförelse med den förmoderna eran gällande flertalet olika livsaspekter. Syftet med denna uppsats är att få bättre förståelse kring livet i den senmoderna eran med huvudfokus på prekaritet gällande ekonomi, identitet och relationer. LÄS MER

 3. 3. Skildringar av kvinnliga migrantarbetare i kinesisk film : Id-kortet, oskuldsfullheten och temaparken i The world och Angels wear white

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för lingvistik och filologi

  Författare :Maria Cheng Herelius; [2023]
  Nyckelord :the floating population; female migrant workers; hukou; The World; Angels Wear White; 流动人口, 户口,女性民工, 世界, 嘉年华,; den flytande befolkningen; hukou; kvinnliga migrantarbetare; The world; Angels wear white;

  Sammanfattning : This thesis examines how themes about migrant workers, especially women migrant workers are depicted in the two films The world, Shijie 世界 (2004), directed by Jia Zhangke 贾樟柯 and Angels wear white, Jianianhua 嘉年华 (2017), directed by Vivian Qu, also called Wen Yan 文言. In the background of the thesis the subjects hukou 户口, the system of household registration; the floating population, liudong renkou 流动人口, the people who are not living at the place where they are registered at, according to the hukou system and black hukou, heihu 黑户, the people who lack hukou altogether are discussed. LÄS MER

 4. 4. Människan iklädd galonspäck : en studie av fisket som identitetsskapande näring

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Embla Ekström; [2022]
  Nyckelord :identitet; fiske; narrativ; kommodifiering; modernisering; yrkesfiskare;

  Sammanfattning : Industrialisering, mekanisering och professionalisering har marginaliserat traditionella yrkesverk-samheter världen över. Denna uppsats undersöker hur identiteten hos yrkesfiskare på Kosteröarna i norra Bohuslän förändrats över tid till följd av 1900-talets moderniserings- och professionaliserings-processer. LÄS MER

 5. 5. De skulle stå upp mot storföretagen : En marxistisk kritik av spelgrafiken i Cyberpunk 2077 med fokus på relationen mellan konsument och producent

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Fredrik Hagman; [2021]
  Nyckelord :Cyberpunk 2077; Discourse; Visual analysis; Qualitative approach; Critical theory; The Frankfurt School; Commodityfetishism; Commodification; The Culture Industry; Karl Marx’ phases of alienation; Cyberpunk 2077; Diskurs; Kvalitativ visuell analys; Marxistisk läsning; Frankfurtskolan; Varufetishism; Kommodifiering; Kulturindustri;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker spelgrafik i Cyberpunk 2077, mot bakgrund av händelserna kring spelets offentliggörande – som väckte stort raseri och missnöje från inte bara spelarna själva, utan även aktieägare och spelrecensenter. Utgångspunkten i analysen är etablerandet av en diskursiv läsning inom en kvalitativ visuell analys av ett urval bilder som visar hur människor i spelet manipuleras till att köpa produkter som är skadliga för dem. LÄS MER