Sökning: "Kommunal konkurrens"

Visar resultat 1 - 5 av 64 uppsatser innehållade orden Kommunal konkurrens.

 1. 1. Att skapa en stad. Stadsutvecklingens politik, idé och praktik mellan tillväxt och omfördelning

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Amalia Johnsén; [2019-06-13]
  Nyckelord :Stadsutveckling; Strategisk planering; Kommunal planering; Policy; Tillväxt; Omfördelning; Älvstaden;

  Sammanfattning : Syfte:Tidigare forskning har beskrivit att stadsutveckling präglas av två olika, och ibland motstridiga idéer. Å ena sidan präglas den av idéer om en politik för ekonomisk tillväxt i global konkurrens och å andra sidan av idéer om en politik för social omfördelning av makt och resurser. LÄS MER

 2. 2. När politiker byter sida - En undersökning om svängdörrarna mellan privata och offentliga anställningar

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Louise Moberg; Simon Barajas Lamo; [2019]
  Nyckelord :Korruption; demokrativärden; svängdörrar; övergångsrestriktioner; frestelsekultur; institutional rational choice; politisk kultur; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I Juli 2018 infördes en ny lag med syfte att begränsa statsråd och statssekreterares möjlighet att över natt pendla mellan en anställning inom offentlig och privat sektor. Detta med syfte att motverka korruptionsrisk, förtroendeskada för staten och snedvriden konkurrens. LÄS MER

 3. 3. Ett cyklande för alla? : - en kritisk diskursanalys av kommunala cykelplaneringsprojekt i Uppsala och Göteborg.

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Kulturgeografiska institutionen

  Författare :Silfwerin Johan; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker kommunal cykelplanering i Göteborg och Uppsala med syfte att finna outtalade motiv och outtalade konsekvenser. Analysen grundar sig i David Harveys teoretiserande av mobilitens kostnader samt Michel Foucaults teoretiserande av makt. Teorierna etablerar tillsammans med tidigare forskning flertalet perspektiv på cyklande. LÄS MER

 4. 4. Socialt stöd till arbetsterapeuter och fysioterapeuter inom kommunal äldreomsorg

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Robert Edrenius; [2019]
  Nyckelord :social support; rehabilitation; occupational therapist; physiotherapist; elderly care; municipality;

  Sammanfattning : Arbetsterapeuter och fysioterapeuter arbetar utifrån ett rehabiliterande förhållningssätt. Detta kan bidra till känsla av utanförskap och konkurrens med kommunens övriga professioner och deras förhållningssätt. LÄS MER

 5. 5. Kommuners strävan efter att växa : En jämförande studie av kommuners befolkningsmål

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Daniel Theander; [2019]
  Nyckelord :kommuner; befolkningspolitik; befolkningsmål.;

  Sammanfattning : Befolkningspolitik är av stor vikt för svenska kommuner, hur många och vilka som bor i en kommun spelar stor roll för hur kommunens framtid ska se ut. En stor del av de svenska kommunerna har satt upp befolkningsmål där de siktar på att öka sitt invånarantal. LÄS MER