Sökning: "Kommunalisering"

Visar resultat 1 - 5 av 39 uppsatser innehållade ordet Kommunalisering.

 1. 1. Lärare i fritidshems syn på likvärdig utbildning i fritidshem.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande; Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Emelie Angelova Lund; Katrin Sharifi Daramadi Sikström; [2024-02-21]
  Nyckelord :Likvärdighet; Fritidshem; Kommunalisering; Socioekonomiska förutsättningar; Miljö; Bakgrund;

  Sammanfattning : I denna text kommer ni få läsa om likvärdigheten i fritidshemmet på tre olika skolor som har olika geografiska lägen i Göteborg. Fritidshemmet har inte alltid varit en del av läroplanen men under 2016 fick fritidshemmet en egen del i läroplanen med ett eget syfte och centralt innehåll. LÄS MER

 2. 2. Kommunalisering av skolan - En argumentationsanalys om den svenska skolans kommunalisering

  L2-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Alexander Fyhn Unander-Scharin; Adrian Ekvall; [2024]
  Nyckelord :Kommunalisering; skolan; argumentationsanalys; WPR-analys; Law and Political Science;

  Sammanfattning : I denna uppsats har en diskussion förts om kommunaliseringen av den svenska skolan. Studien använder sig av en argumentationsanalys på både dåtida och nutida argument om kommunaliseringen samt kartlägger skolans förändring som ägde rum 1991. LÄS MER

 3. 3. När skolan blev en marknad: en idéanalys av kommunaliserings- och friskolereformen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Edvina Palmcrantz; [2022]
  Nyckelord :NPM; skola; marknadisering; Socialdemokraterna; Moderaterna; kommunalisering; friskolereformen; idéanalys; idealtyp; Law and Political Science;

  Sammanfattning : During the 1980’s and the 1990’s several political reforms were implemented in the Swedish education system. The reformation led to a decentralization of the school responsibility and an increased market orientation in the Swedish school system. LÄS MER

 4. 4. Elevrekryteringen till flickskolan i Uddevalla före och efter kommunaliseringen 1930

  L2-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Samuel Raupach; [2021]
  Nyckelord :flickskola; Uddevalla; elevrekrytering; kommunalisering;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka den sociala elevrekryteringen vid flickskolan i Uddevalla före och efter kommunaliseringen 1930. För att besvara syftet och den likartade frågeställningen har studien utgått ifrån ett klasschema, som är baserat utifrån Goldthorpe/ CASMIN:s yrkesschema, och sammanställt information om faderns uppgivna yrke eller titel vid inskrivningen till skolan. LÄS MER

 5. 5. Musikundervisningen och kommunaliseringen av skolan : - en kvalitativ studie om musiklärares upplevelse av kommunaliseringen

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för musik och bild (MB)

  Författare :Johan Tersmeden; [2019]
  Nyckelord :kommunalisering; musikundervisning; likvärdighet; musiklärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva musiklärares upplevelse av genomförandet av kommunaliseringen av den svenska skolan som ägde rum i början på 1990-talet samt dess effekter. Studien har genomförts med utgångspunkt i analys av semistrukturerade intervjuer och tidigare forskning om kommunaliseringen. LÄS MER