Sökning: "Kommunideologi"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet Kommunideologi.

  1. 1. Kommunal självstyre vs statsbundenhet

    Master-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

    Författare :Patrik Renberg; [2020-01-31]
    Nyckelord :Decentralisering; Flernivåsystem; Kommunideologi; Kommunalt självstyre; Statsbundenhet;

    Sammanfattning : Syfte:Syftet med denna uppsats är att undersöka svenska politiska partiers positioner gällande dimensionen självstyre kontra statsbundenhet. Studien fokuserar påhuruvida partierna föredrar att se kommuner som autonoma eller statsbundna enheter och vilka anledningar de har för dessa positioner för att på så sätt bättre förstå kommunernas roll i flernivåsystemet och förhållandet mellan kommun, region och stat. LÄS MER