Sökning: "Kommunikation COPE"

Visar resultat 1 - 5 av 108 uppsatser innehållade orden Kommunikation COPE.

 1. 1. What is the future? It is not in our hands : Women's realities of living in the southwest coastal region of Bangladesh in the context of environmental challenges

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Moa Kemi; Isabell Svensk; [2022]
  Nyckelord :Bangladesh; women; environmental challenges; vulnerability; exposure; adaptation; gender; climate change; Conception of Risk; Feminist Political Ecology;

  Sammanfattning : Bangladesh is known as one of the most climate-vulnerable countries in the world, especially the southwest coastal region. This area frequently experiences extreme weather such as cyclones, storms, waterlogging, droughts, and high levels of salinity. These events are projected to intensify further with climate change. LÄS MER

 2. 2. Kvinnors upplevelser av sexuell hälsa i samband med bröstcancer : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Ulrika Ahlén Bergman; Josefin Lignercrona; [2022]
  Nyckelord :Body image; Breast cancer; Self report; Sexual health; Sexuality; Bröstcancer; Kroppsuppfattning; Sexuell hälsa; Sexualitet; Självrapportering;

  Sammanfattning : Bakgrund Idag överlever ungefär 90 procent av de kvinnor som drabbats av bröstcancer 10 år efter diagnos. Kvinnor som drabbas av bröstcancer påverkas negativt både psykiskt och socialt av att den fysiska kroppen förändrats i samband med behandling. LÄS MER

 3. 3. Hur en global organisation behåller sitt arbetsgivarvarumärke : En kvalitativ studie om geografiska anpassningar inom en global organisation i den föränderliga omvärlden 

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation; Jönköping University/IHH, Företagsekonomi

  Författare :Johannes Berholt; Johanna Eriksson; [2022]
  Nyckelord :Employer Branding; Global Perspective; Volatility; HR; Human Resources; Coordination; Arbetsgivarvarumärke; Globalt perspektiv; Föränderlighet; HR; Human Resources; Koordinering;

  Sammanfattning : Bakgrund: En organisatorisk utmaning för globala organisationer är arbetet med deras arbetsgivarvarumärke när de är globalt utbredda och behöver anpassa sig till olika geografiskt spridda marknader. Utmaningen faller inom området företagsekonomi och det är vanligtvis organisationens HR som axlar ansvaret med utmaningen. LÄS MER

 4. 4. The Role of Urban Planning in Counteracting Segregation: The Case of Pinelands, South Africa

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emmy Tarras-Wahlberg; Emmy Larsson; [2022]
  Nyckelord :Segregation; integration; socio-economic status; spatial planning; urban planning; affordable housing; social housing; inclusionary housing; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Segregation is a common phenomenon arising worldwide. Residential segregation has been shown to have several negative consequences for people living in less wealthy neighbourhoods, such as health-related setbacks and being less likely to cope with school. LÄS MER

 5. 5. Digital small talk: a case study about the construction of organiza-tional identity through informal communication during remote work

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för strategisk kommunikation

  Författare :Catalina Ordonez; [2021]
  Nyckelord :strategic internal communication; informal communication; digital small talk; employees; digital media; Social Sciences;

  Sammanfattning : Organizations have gone through difficult times during the pandemic trying to adapt to new working conditions that restrict face-to-face encounters for their employees. The development of day-to-day tasks have been modified to cope with the virtual conditions of teleworking. LÄS MER