Sökning: "Kommunikation Intensivvård"

Visar resultat 1 - 5 av 65 uppsatser innehållade orden Kommunikation Intensivvård.

 1. 1. Att vårdas lätt sederad eller vaken under invasiv ventilation : En systematisk litteraturstudie som belyser intensivvårdspatientens upplevelse

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Malin Edner; Nina Danielsson; [2019]
  Nyckelord :Intensive care; Invasive ventilation; light sedation; conscious; patient; experience; Intensivvård; invasiv ventilation; lätt sederad; vaken; patient; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund De flesta patienter som läggs in på en intensivvårdsavdelning för invasiv ventilation får sedering någon gång under vårdtillfället. Dagens forskning visar att det finns stora fördelar för patienten att vårdas lätt sederad eller vaken vid invasiv ventilation. Dagens sederingspraxis har gått mot att hålla patienten mer vaken. LÄS MER

 2. 2. INTENSIVVÅRDSSJUKSKÖTERSKORS BEHOV AV STÖD OCH RESURSER : Vid vård av patienter med lätt eller ingen sedering i respirator

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd; Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Emil Malm Wikström; Kristian Selerup; [2019]
  Nyckelord :Hjälpmedel; Intensivvård; Kommunikation; Närvaro; Redskap; Vakenhetsgrad;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Patienters upplevelser av intensivvårdsdagböcker

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Madeleine Isaksson; Maja Ellingsen; [2019]
  Nyckelord :intensivvård; dagbok; återhämtning; upplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund:Att vara livshotande sjuk och vårdas på intensivvårdsavdelning innebär förlust av kontroll och autonomi samt en begränsad kommunikation. Studier visar att patienter kan lida av psykiska besvär i efterförloppet.För att underlätta för patienter i efterförloppet skriver allt fler avdelningar intensivvårdsdagböcker. LÄS MER

 4. 4. Intensivvårdssjuksköterskors och anestesiologers erfarenheter av intensivvårdsrelaterad posttraumatiskt stressyndrom hos intensivvårdspatienter : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV); Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Olle Byrlind Cronqvist; Sofie Ryd; [2019]
  Nyckelord :Posttraumatiskt stressyndrom; intensivvård; erfarenheter; intervjustudie; in-tensivvårdssjuksköterskor; anestesiologer; vårdande relation; kvalitativ inter-vjustudie;

  Sammanfattning : Bakgrund: Posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) är ett tillstånd som kännetecknas av ångest och oro relaterat till situationer som påminner om en traumatisk händelse. Intensivvårdsrelaterad PTSD har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren. Genom ett preventivt arbete och tidiga insatser minskar risken för att patienter utvecklar PTSD. LÄS MER

 5. 5. Intensivvårdssjuksköterskans stärkande omvårdnadsåtgärder för trakeostomerade patienter vid urträningsprocessen från respiratorbehandling : En systematiskt integrativ litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd; Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Hillewi Kara Johansson; Louise Warnskog; [2019]
  Nyckelord :omvårdnadsåtgärder; intensivvård; urträningsprocess; trakeostomi; integrativ; litteraturöversikt;

  Sammanfattning : Under de senaste decennierna har intensivvården utvecklats och blivit mer specialiserad, med flera olika inriktningar och specialområden. Dock är respirationssvikt fortfarande en vanlig och allvarlig komplikation. Patienter som förväntas behöva lång respiratorvård blir ofta trakeotomerade. LÄS MER