Sökning: "Kommunikationsstilar"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade ordet Kommunikationsstilar.

 1. 1. Ickeverbal kommunikation i utbildning och lärande

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Johannes Holmström; Samuelsson Martin; [2019]
  Nyckelord :Body language; ickeverbal kommunikation; paralingvistik;

  Sammanfattning : Denna kunskapsöversikt behandlar ickeverbal kommunikation utifrån lärares perspektiv och hur denna kommunikationsform påverkar lärandet. Syftet med kunskapsöversikten är att förstå den ickeverbala kommunikationens påverkan på lärandet både direkt och indirekt samt hur man i rollen som lärare kan nyttja sina kunskaper för att förstå och anpassa sig efter sina elever som grupp, men även individuellt. LÄS MER

 2. 2. Chefer i PR-branschen : en studie om hur män & kvinnor ser på sin kommunikation

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Amelia Olsson; Lena Moberg; [2018]
  Nyckelord :Communication; Communication styles; Managers in the PR-industry; Man and woman as a manager.; Kommunikation; Kommunikationsstilar; Chefer i PR-branschen; Man kvinna som chef;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att studera chefer i PR-branschen. Genom definierade kommunikationsstilar, vill vi ta reda på chefernas syn på deras sätt att kommunicera. Vi vill även se om det finns någon skillnad i hur kvinnor respektive män kommunicerar på sina arbetsplatser. LÄS MER

 3. 3. ”Varför ifrågasätter han mig?” En kvantitativ studie om anledningar till att maktbalansen i intervjurummet skiftar

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för psykologi

  Författare :Oskar Jönsson; Ludvig Tanno; Eric Wangsell; [2017]
  Nyckelord :Interviewer; self-efficacy; challenging; communication; Social Sciences;

  Sammanfattning : The purpose of this study was to, with basis of self-efficacy theory and individual characteristics such as gender and work experience examine the experience of seizure of power/takeover in a job interview. A quantitative study that included a survey was made to investigate this phenomenon. LÄS MER

 4. 4. Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik, i en kontext av organisationsförändring

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Kultur och samhälle

  Författare :Josefin Andersson; Mikaela Brinte; [2017]
  Nyckelord :Formella ledare; Kommunikationsstilar; Retorik; Ethos; Pathos; Logos; Organisationsförändring;

  Sammanfattning : Sammanfattning Titel: Länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik Undertitel: I en kontext av organisationsförändring Författare: Josefin Andersson och Mikaela Brinte Handledare: Jean-Charles Languilaire Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, 15hp, VT 2017 Nyckelord: Formella ledare, Kommunikationsstilar, Retorik, Ethos, Pathos, Logos, Organisationsförändring Syfte: Syftet är att förklara länken mellan formella ledares kommunikationsstilar och retorik, i en kontext av organisationsförändring. Teoretisk referensram: Studien utgår ifrån ett analysverktyg baserat på befintlig teori om formella ledares kommunikationsstilar vid organisationsförändring samt sammanfattande definitioner av Ethos, Pathos och Logos med utgångspunkt i befintlig forskning inom området organisation och ledarskap. LÄS MER

 5. 5. Kommunikationsstilar i skolan : Lärarens uppfattning om kommunikationen

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Niklas Oscarsson; [2016]
  Nyckelord :Kommunikation; Lärare; Ledning; Påverkan; Ideal; Kommunikationsstilar;

  Sammanfattning : AbstractThis paper had the goal to research what affects a teachers choice of communication during herlessons. To do this, it uses a survey sent to all of Karlstad-Hammarös gymnasieförvaltnings fulltime, graduated, teachers. LÄS MER