Sökning: "Kommunikationssvårigheter"

Visar resultat 1 - 5 av 219 uppsatser innehållade ordet Kommunikationssvårigheter.

 1. 1. Alla barns rätt till kommunikation : En studie om hur AKK används för att möjliggöra för olika kommunikationsformer i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Isabelle Hammarsten; Caroline Jonsson; [2020]
  Nyckelord :Kommunikation; AKK; kommunikationssvårigheter; inkludering; förskola;

  Sammanfattning : Syftet med studien har varit att undersöka hur förskollärare uppfattar att användning av AKK bidrar till barns utveckling och lärande, samt hur de beskriver sitt praktiska användande av olika former av AKK. Studien utgår från en kvalitativ metod där vi intervjuat åtta förskollärare från fyra olika kommunala förskolor. LÄS MER

 2. 2. Captive Offshoring : En fallstudie på Seco Tools AB

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Mattias Palm; Måns Riesser; [2020]
  Nyckelord :Captive Offshoring; Riskhantering; CSR; Internationella försörjningskedjor; Kostnadsreducering;

  Sammanfattning : Captive offshoring innebär en förflyttning av utvalda aktiviteter till ett annat land där företaget som genomför förflyttningen också äger anläggningen och driver processen i egen regi. Att transferera produktionsprocesser till en ny plats kan innebära såväl positiva ekonomiska effekter som oväntad problematik kring allt från lokala lagar till kommunikationssvårigheter. LÄS MER

 3. 3. "Öppenhet och förståelse för varandra och att ha roligt. Det är viktigast." : en kvalitativ undersökning om förskolans arbete med kollegialt lärande

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för vård, arbetsliv och välfärd

  Författare :Heléne Eriksson; [2020]
  Nyckelord :kollegialt lärande; arbetslag; förskollärare; motivation; lärande; förskola;

  Sammanfattning : I en förskoleverksamhet verkar idag olika yrkeskategorier för att skapa de rätta förutsättningarna för att våra barn ska utveckla sitt intresse till ett livslångt lärande. Ett av Skolverkets främsta verktyg för att utveckla- och kvalitetssäkra utbildningen inom förskolans verksamhet går genom ett kollegialt lärande. LÄS MER

 4. 4. Kommunikation-En mänsklig rättighet utifrån grundläggande behov : Strategier i undervisningen för elever som använder AKK utifrån möjligheter och hinder

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linköpings universitet/Pedagogik och didaktikLinköpings universitet/Utbildningsvetenskap

  Författare :Monica Uhr; [2020]
  Nyckelord :tal; språk; kommunikation; kommunikationssvårigheter; Alternativ och Kompletterande Kommunikation; intellektuell funktionsnedsättning; strategier;

  Sammanfattning : Studien beskriver undervisningen för elever som använder alternativa kommunikationssätt beroende på tal-, språk och kommunikationssvårigheter och är inskrivna i särskolan. Syftet med studien är att öka kunskapen gällande vad pedagoger använder för strategier i undervisningen för elever som använder Alternativ och Kompletterande Kommunikation vilket förkortas AKK, samt utifrån möjligheter och hinder se hur stödet kan utvecklas. LÄS MER

 5. 5. Att vårda patienter med annat modersmål än ens egna – en litteraturstudie av sjuksköterskors och annan vårdpersonals erfarenheter

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Louise Raihle Lagnecranz; [2020]
  Nyckelord :Hälsa- och sjukvårdspersonal; Språkbarriärer; Tolk; kommunikationsbarriärer;

  Sammanfattning : Migration har alltid funnits men har ökat mer och mer på senare tid vilket lett till ökade krav på anpassning av kommunikation i vården. Sjuksköterskans fyra huvudansvar såsom att främja hälsa, förebygga sjukdomar, återställa hälsa och lindra lidande kan försvåras och förhindras av eventuella språkbarriärer. LÄS MER