Sökning: "Kommunikativ handlingsteori"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Kommunikativ handlingsteori.

 1. 1. Ansvarsfördelning i planeringsprocessen : Vem ansvarar för ett projekt som inte når laga kraft?

  Master-uppsats, Blekinge Tekniska Högskola/Sektionen för planering och mediedesign

  Författare :Emilie Hellström; [2012]
  Nyckelord :Ansvarsfördelning; Aktiva aktörer; Planprocessen; Kommunikativ planering; Deltagandeteorier;

  Sammanfattning : Arbetet har utvecklats utifrån min egen nyfikenhet och frustrationer över att se planprojekt påbörjas och sedan stanna upp i en tidig planprocess. En del fortsätter såklart men allt fler har börjat hamna i en sorts trend där de antingen läggs ner efter en lång tid av ovetande eller sakta börjar rinna ut i sanden, det vill säga in i ett tillstånd där planen varken är verksam eller nedlagd. LÄS MER

 2. 2. Snurr på interaktionen: Interaktion, makt och miljö

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Mikael Lahti; Jörgen Gotthardsson; [2009]
  Nyckelord :Skottarevsprojektet; Natur och samhälle; Kommunikativ handlingsteori; Samverkan; Interaktion; Miljöbegreppet; Miljö; Diskursanalys; Makt; Press and communication sciences; Journalistik; media; kommunikation; Social Sciences;

  Sammanfattning : Har ni någon gång mötts av tomma, oförstående blickar när ni uttalat något kontroversiellt och inte fått ett uns av gehör? Diskursens spelregler må finnas på en annan nivå, men i miljödiskursen så är det just detta som är den brinnande kärnan. Detta arbete är en diskursanalytisk studie av ett tilltänkt havsbaserat vindkraftsprojekt; Skottarevsprojektet i Falkenbergs kommun. LÄS MER