Sökning: "Kommunikativ kompetens"

Visar resultat 1 - 5 av 70 uppsatser innehållade orden Kommunikativ kompetens.

 1. 1. Vad görs i förskolan för att utveckla barns kommunikativa förmåga?

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

  Författare :Marie Kjellsson; [2018-10-23]
  Nyckelord :specialpedagogik; förskola; kommunikativ förmåga; pedagogisk flexibilitet;

  Sammanfattning : Detta är en studie om förskolepersonals förhållningssätt till barn med nedsatt kommunikativ förmåga. Förskolans vardagsarbete observeras av personalen som kartlägger alla barn samt även enskilda barn. LÄS MER

 2. 2. Hur autentiska är dialoger i sfi-läromedel? En jämförande studie av kommunikativ kompetens i olika samtal.

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för svenska språket

  Författare :Emma Skoglund; [2018-02-08]
  Nyckelord :samtal; läromedelsdialog; sfi; kommunikativa kompetenser; Conversation Analysis; andraspråksutveckling;

  Sammanfattning : Denna studies syfte var att jämföra två dialoger från sfi-läromedel med två liknande dialoger inspelade i en autentisk kontext för att undersöka om, och i så fall hur inter-aktionen skiljde sig åt. Utifrån denna jämförelse undersöktes vilka kommunikativa kompetenser läromedelsdialogerna och dess tillhörande material fokuserar på. LÄS MER

 3. 3. Kommunikation i grundsärskolan : En studie om kommunikativ lärmiljö i grundsärskolan

  Magister-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Elin Rubinsson; Ida-Marie Bergström; [2018]
  Nyckelord :Kommunikation i grundsärskolan; fokusgruppsamtal; intellektuell funktionsnedsättning; samspel; lärmiljö; AKK; sociokulturell teori;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien var att undersöka hur speciallärare och specialpedagoger i grundsärskolan arbetar för att utveckla elevers möjlighet till kommunikation. Metoden som valdes för studien var kvalitativa fokussamtal och intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Im Zwiegespräch mit dem Computer : ICT und digitale Kompetenzen zur Förderung und zur Motivation der Sprachentwicklung von Lernern einer Fremdsprache mit Focus auf die mündliche Sprachentwicklung

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Tyska

  Författare :Alexandra Agerberg; [2018]
  Nyckelord :Kommunikativ kompetens; muntlig språkkompetens; second language aquisition; andraspråksinlärning; moderna språk; will to communicate WTC ; information and communication technology ICT ; computer mediated communication CMC ; elevmotivation; IT i skolan.; Kommunikativ kompetens; muntlig språkkompetens; second language aquisition; andraspråksinlärning; moderna språk; will to communicate WTC ; information and communication technology ICT ; computer mediated communication CMC ; elevmotivation; IT i skolan.;

  Sammanfattning : Aim – The paper at hand has three aims which are based on the recent adjustments made to the Swedish curriculum which take effect in summer 2018 and stipulate the implementation of digital competence in all subjects. Firstly, the study examines the effect of ICT and digital media/ aids on the WTC and motivation of second language learners. LÄS MER

 5. 5. Sociala konsekvensbedömningar i den fysiska planeringen : med eller utan medborgaren?: tre fallstudier i Göteborg, Malmö och Stockholm

  Master-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Karl Johan Johansson; [2018]
  Nyckelord :sociala konsekvensbedömningar; sociala konsekvensbeskrivningar; sociala konsekvensanalyser; medborgardeltagande; kommunikativ planering; hållbar stadsutveckling; miljökonsekvensbeskrivningar;

  Sammanfattning : Social konsekvensbedömning är en arbetsmodell som syftar till att lyfta sociala aspekter, åtgärder och konsekvenser kring utvecklingen av projekt, program eller planer. I den internationella litteraturen finns olika synsätt som dominerar tillämpningen av sociala konsekvensbedömningar (hädanefter SKB) där betoningen antingen ligger på konsekvensbedömningen per se och det slutdokument som levereras eller på processen med de olika intressenter och aktörer som kan påverkas av sociala konsekvenser (Lockie 2001). LÄS MER