Sökning: "Kommunikativt ledarskap"

Visar resultat 1 - 5 av 58 uppsatser innehållade orden Kommunikativt ledarskap.

 1. 1. Vadå inga chefer? : En intensiv fallstudie om medarbetarnas upplevda föreställningar av organisationsstrukturen i en platt organisation, ur ett kommunikativt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap; Mittuniversitetet/Institutionen för medie- och kommunikationsvetenskap

  Författare :Moa Sundfors Lindström; Felicia Wallin; [2020]
  Nyckelord :Organisationsstruktur; kommunikation; motivation; ledarskap medarbetarskap;

  Sammanfattning : Problemformulering och syfte: Organisationsstruktur är ett aktuellt och relevant ämne för företag i dagens föränderliga samhälle. Teorier och forskning om fenomenet har genom tiderna utvecklats, och sambandet mellan organisationsstruktur och kommunikation samt dess påverkan på de anställda har fått mycket uppmärksamhet. LÄS MER

 2. 2. Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med digitalt skrivande som resurs

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Maria Holmqvist; Linda Sernerup; [2020]
  Nyckelord :digitalt skrivande; inkludering; läs- och skrivinlärning; speciallärarrollen; talsyntes;

  Sammanfattning : Holmqvist, Maria och Sernerup, Linda (2020). Specialpedagogiska perspektiv på språkutvecklande arbetssätt med digitalt skrivande som resurs. Speciallärarprogrammet språk-, skriv- och läsutveckling, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 3. 3. Förlåt doktorn, vad sa du? : En kvalitativ studie om hur självinsikt hos ledare inom sjukvården kan påverka kommunikationsprocesserna mellan läkare och sjuksköterskor

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap; Högskolan i Halmstad/Akademin för ekonomi, teknik och naturvetenskap

  Författare :Dennis Olofsson; Jonas Westh; [2019]
  Nyckelord :ledarskap; kommunikativt ledarskap; Symbolisk interaktionism; självinsikt; kommunikation; sjukvården;

  Sammanfattning : Kommunikationsbrister och ineffektiv kommunikation inom sjukvården kan medföra konsekvenser som kan leda till att kvalitén på sjukhuset försämras. När den medicinska kvalitén minskar skapas risker som kan leda till att patientsäkerheten hotas. LÄS MER

 4. 4. Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Rosanna Nordahl; [2019]
  Nyckelord :lek; relationer; relationellt perspektiv; samspel; strategier;

  Sammanfattning : Sammanfattning/Abstract Nordahl, Rosanna (2019). Pedagogers uppfattningar kring sin roll som stödjande för alla barn genom samspel i leken. Specialpedagogprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö universitet, 90 hp. LÄS MER

 5. 5. Läshunden som ett pedagogiskt verktyg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Emma Cronholm; [2019]
  Nyckelord :läshund; självkänsla; lärmiljö; motivation;

  Sammanfattning : Sammanfattning Cronholm, Emma (2019). Läshunden som ett pedagogiskt verktyg. Speciallärarprogrammet, Institutionen för skolutveckling och ledarskap, Lärande och samhälle, Malmö Universitet, 90 hp. LÄS MER